Dychové analyzátory

Dychové analyzátory na diagnistikovanie otravy CO, prístroje na neinvazívnu diagnostiku eozinofilného zápalu meraním FENO (NObreath), meranie hladiny vodíka vo vydychovanom vzduchu na zisťovanie porúch gastrointestinálneho traktu (intolerancia na laktózu, aj iné cukry).

CO monitor - Micro+ Smokerlyzer New-Micro.jpg

CO monitor – Micro+ Smokerlyzer

Micro+ Smokerlyzer je najnovší a najpokročilejší CO monitor od firmy Bedfont. Tento prístroj sa po dlhé roky považuje za štandard pre CO monitoring používaný v protifajčiarskych poradniach a výskume. Teraz prichádza nová generácia rozšírená o ďalšie funkcie.
Napriek tomu, že fajčenie a jeho dôsledky v tehotenstve sú dobre zdokumentované, mnohé matky potrebujú pomoc pri odvykaní fajčenia. Pri fajčení sa časť kyslíka vo fajčiarovej krvi nahrádza oxidom dusnatým (COHb), čo spôsobuje dýchavičnosť a zaťažuje srdce.

V prípade tehotnej matky bude menej kyslíka dodávané plodu čo vedie k zvýšenému riziku nedonosenia, nízkej váhy novorodenca a zdravotným komplikáciám po narodení dieťaťa. Smokerlyzer Micro+ umožňuje zistiť množstvo CO v matkinej krvi a výsledok zobrazí CO ppm aj %COHb taktiež ako množstvo CO prenesené na plod (%FCOHb). Veľmi jednoducho pomocou dotykového displeja môže užívateľ prepnúť zobrazenie pre matku alebo dieťa, čím môže názorne poukázať na riziko ktoré fajčenie spôsobuje.

Pri využití pre tehotné matky môžete Smokerlyzer Micro+ efektívne využiť aj v protifajčiarskych poradniach, odvykacích programoch a výskume. Prístroj zobrazuje výsledky merania farebne podľa úrovne nameraného CO v krvi (zelená, oranžová, červená), čo slúži ako motivačný prvok motivačný prvok.
Micro+ má dva módy detský a dospelý, medzi ktorými sa môžete jednoducho prepnúť. Každý mód ma nastavené rozdielne úrovne. Taktiež je možnosť nastaviť si vlastné úrovne pomocou softvéru COdata+, užitočné napr v prípade ak meriate pacienta ráno kedy je pravdepodobné že ešte nestihol vyfajčiť svoje bežné množstvo cigariet. Všetky namerané dáta môžete uložiť priamo do prístroja (meno, čas testu, výsledok) a zobraziť ako tabuľka alebo graf. Micro+ Smokerlyzer meria až do hladiny 250 ppm takže umožňuje aj zistenie otravy CO. V tomto prípade je nutné poskytnúť pacientovi ďalšiu zdravotnú pomoc.

Micro+ Smokerlyzer firmy Bedfont sa používa v klinických štúdiách už viac ako 20 rokov. Prístroj je vybavený najmodernejším CO senzorom vyvinutým špeciálne pre Micro+ Smokerlyzer, filtrom pre vlhkosť a má veľmi nízku krížovú interferenciu s vodíkom, čo ho robí ideálnym pre výskumné programy.

NObreath monitor sleeve1

FENO analyzátor NObreath

Prístroj na neinvazívnu diagnostiku eozinofilného zápalu meraním FENO (fractionally exhaled NO) z dychu. Je výsledkom kombinácie poznatkov zo špičkového lekárskeho výskumu a najnovšieho technologického vývoja v oblasti elektroniky.

Výhody prístroja

 • Zabudovaný filter NO z okolitého prostredia.
 • Vizuálna aj zvukova signalizácia pre zaistenie bezproblémovej obsluhy.
 • Unikátny patentovaný NObreathFlo systém uľahčujúci kontrolu sily výdychu.
 • Malý, ľahký, umožňuje merať kdekoľvek.
 • Napájané z batérií z bežne dostupných “tužkových” batérií, nezavislý na sieti.
 • Moderný farebný dotykový displej.
 • Jednoduché a intuitívne ovládanie.
 • Kalibráciu a overenie správnej funkčnosti si prístroj robí automaticky sám.
 • Použitie jednorázových náustkov pre zaistenie sterilného merania pre každého pacienta.
 • Antibakteriálny filter redukuje riziko prenosu infekcie.
 • Možnosť monitorovania úrovne NO v okolitom prostredí.

Pravidelné kontroly:

 • Každoročná kontrolná prehliadka prístroja NObreath a jeho rekalibrácia je pri zaslaní výrobcovi vykonaná vo výrobnom závode.
 • Výmena senzora a bezplatná výmena internej batérie, NOx filtra a Nafionovej trubice súčasne s bezplatnou kalibráciou je doporučená po dvoch rokoch prevádzky (zaplatí sa iba cena samotného senzora)
2467-Gastro with new mouthpiece_01

H2 monitor Gastro+

Gastro+ je prístroj na meranie hladiny vodíka vo vydychovanom vzduchu na zisťovanie porúch gastrointestinálneho traktu (intolerancia na laktózu, aj iné cukry).

Charakteristika

Lacná a spoľahlivá prevádzka Dotykový farebný displej Merania prispôsobené pre dospelých (vydychovanie do prístroja cez náustok alebo cez masku) ako aj pre najmenšie deti (vydychovanie do prístroja cez masku s veľkosťou pre deti) Automatické nulovanie a nastaviteľný bod pre zadržanie dychu Možnosť uložiť 20 výsledkov priamo do prístroja a ich zobrazenia ako tabuľky alebo grafu Zabudovaný systém pripomenutia servisnej kontroly Jednoduché použitie a kalibrácia, ktorú zvládne aj netechnický pracovník.

Medicalexpo

ToxCO – Diagnostika otravy CO

Dychový analyzátor ToxCO umožňuje požiarnym záchranárom a príslušníkom rýchlej prvej pomoci okamžite diagnostikovať otravu CO u pacientov reagujúcich aj u pacientov v bezvedomí.
Prístroj je veľmi jednoduchý na obsluhu, pritom dostatočne robustný tak aby ho bolo možné pouźívať denne pri záchranárskych zásahoch.

Prístroj je malý a je možné ho pripnúť na opasok alebo zavesiť na krk, farebný dotykový displej zaručuje jednoduchú obsluhu a tiež prehľadné zobrazenie výsledkov.
S pomocou ToxCO dychového analyzátora je možné pacientovi poskytnúť okamžitú pomoc pri diagnostike otravy CO priamo na mieste pomocou jediného rýchleho a lacného dychového testu.

Ochrana záchranára

Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu a preto nadmieru nebezpečný aj pre záchranára. Dychový analyzátor ToxCO má automatický mód detekcie okolitého CO. Prístroj kontinuálne meria okolitý vzduch a pri prekročení bezpečnej hranice okamžite upozorní záchranára na hroziace nebezpečenstvo zvukovým signálom.

Vlastnosti prístroja

 • Meranie pomocou náustku (pacient je pri vedomí) alebo masky na tvár (pacient je v bezvedomí, bábätká, malé deti, starší ľudia)
 • Zobrazenie výsledkov v jednotkách %COHb alebo COppm pre meranie pomocou náustku. Maximálna hodnota %COHb a COppm a real-time hodnoty pri meraní pomocou masky na tvár
 • Mód merania okolitého CO pre ochranu záchranára zobrazujúci real-time hodnoty a maximálnu hodnotu. V tomto móde je tiež aktivovaný automatický alarm pri prekročení bezpečnej hladiny okolitého CO
 • Všetky výsledky sú automaticky uložené a môžu byť neskôr prezerané
 • Farebný dotykový displej pre jedoduché a rýchle použitie Zabudovaný automatický systém na upozornenie nutnosti pravidelnej kalibrácie
 • 30 minútový úsporný režim pre kontinuálny monitoring

Výhody

 • Neinvazívna metóda s okamźitým výsledkom
 • Okamžitá diagnostika otravy priamo na mieste šetriaca čas aj peniaze na transport a ďaľšiu analýzu
 • Súčasná ochrana záchranára
 • Môže byť použitý v epidemiologických štúdiách

Kalibrácia a servis

ToxCO dychový analyzátor vyžaduje kalibráciu aspoň raz za pol roka. Prístroj automaticky zobrazí upozornenie na nutnosť kalibrácie pri štarte. Kalibráciu môžete vykonať priamo u vás pomocou dodávaného kalibračného balíka. Kalibráciu zvládne aj technicky menej zdatný pracovník.
ToxCO musí byť kalibrovaný plynom dodávaným výrobcom, ktorým je 50ppm CO vo vzduchu.

Spirometer Lunglife

Spirometer Lunglife je prístroj, určený pre zdravotníckych odborníkov v klinickom prostredí na jednoduché a včasné detekovanie pľúcnych ochorení ako COPD, a na uľahčenie určenia postupu pri ich liečení. Pre svoju robustnosť, nízku cenu a jednoduchosť obsluhy je však vhodný i pre laické použitie. Má špeciálne určenie pre motiváciu fajčiarov v procese odvykania.

Jednou z príčin vzniku ochorení dýchacieho ústrojenstva, pri ktorých sa postupne znižuje funkčnosť pľúc, je fajčenie. Zníženie funkčnosti pľúc môže byť pomocou spirometra včas odhalené a potvrdené. Spirometer Lunglife môže slúžiť aj ako doplnkový pristroi priamo pre fajčiarsku odvykaciu poradňu, nakoľko okrem základných parametrov vypočítava aj “vek fajčiarových pľúc vzhľadom na ich opotrebenie fajčením” čo má podobne ako meranie CO motivačný význam pri odvykani. Fajčením fyzicky poškodené pľúca majú totiž funkčnosť zníženú na úroveň funkčnosti pľúc podstatne staršieho človeka. Fajčiarovi poskytnutá informácia o rýchlom starnutí jeho pľúc, vychádzajúca z evidentne nameranej hodnoty indikujúcej ich zníženú výkonnosť, je často veľmi silno motivujúcim argumentom pri odvykaní od fajčenia.

Spirometer vypočítava predpokladanú hodnotu stavu pľúc na základe zadania veku, výšky, pohlavia a demografickej skupiny príslušného pacienta. Nameraním vydýchnutého objemu FEV1 v prvej sekunde výdychu prístroj určí parameter FEV1% ako percento predpokladanej hodnoty, vypočítanej z predtým zadaných údajov.
Parameter FEV1% dáva informáciu o stave pľúc. V prístroji je prepočítaný na tomu zodpovedajúci vek pľúc, ktorý je následne zobrazený na displeji.

Spotrebný materiál:

Jednorázové plastové náustky pre NObreath

s antibakteriálnou úpravou, s neobmedzenou dobou skladovania nerozbaleného náustku pred jeho použitím. Použitie náustka vrámci vyšetrenia nie je obmedzené počtom výdychov. Pacient smie svoj hygienický náustok používať viackrát, počas celého dňa. Balenia po 50, 100, 300, 1000 ks náustkov.
Poznámka: na každých 50 ks náustkov je pribalený jednen náhradný prietokomer intenzity výdychu NObreathFlo

naustky1

Sada na kalibráciu Gastrolyzera obsahuje:

 • regulačný ventil s prietokomerom a adaptér so spojovacou hadičkou.
 • Plynový štandard na kalibráciu Gastro+, nádoba obsahuje 12 l kalibračného plynu 100ppm H2 (kalibrácia je výrobcom predpísaná 1 x mesačne, spotreba cca 1,5-2,5 l plynu)

Zákazníci, ktorým postačuje znížená presnosť merania a najmä ak prístroj neprenášajú a majú v miestnosti stabilnú teplotu, kalibráciu robia len raz za tri mesiace. Pokiaľ zákazník nechce posielať prístroj pravidelne na kalibráciu ku nám (čo môže byť nepraktické) je potrebné si objednať k prístroju aj kalibračnú sadu. Bomba s plynovým štandardom vydrží zákazníkovi asi rok, ak robí pravidelne kalibráciu tak často, ako je doporučené (teda raz mesačne).

Dýchacia trubica so spätným ventilom pre použitie masiek

face_mask_sampling

Spotrebný materiál – kompletná sada pre Gastro+

 • 250 ks  jednorázových kartónových náustkov pre prístroj Gastro+
 • 4 ks – Výmenné vzorkovacie nástavce typu D pre Gastro+ s mikrofiltrom (výmena nutná najmenej 1x mesačne) nasadzujú sa na ne kartónové náustky. Jednocestný ventil v nástavci typu D zabraňuje nádychu z prístroja. Týmto spôsobom sa výrazne znižuje riziko infekcie. V prístroji sa ďalej nachádza antibakteriálny filter, ktorý zachytí >99.9% baktérií. (sú v cene základného balenia prí kúpe prístroja)
 • Balík 50 bezalkoholových utierok na údržbu prístroja. Použitie utierok odstraňuje riziko poškodenia senzora prchavými organickými látkami z iných dezinfekčných prostriedkov. Možné použiť tiež na očistenie rúk pacientov pred meraním (sú v cene základného balenia prí kúpe prístroja)
naustky1
D-piece
999999-56594004085

Sada na kalibráciu ToxCO+

 • ventil s prietokomerom a adaptér so spojovacou hadičkou
 • Plynový štandard na kalibráciu ToxCO+. Nádoba obsahuje 12 ltr kalibračného plynu 50 ppm CO. (Kalibrácia je nutná raz za polrok, spotreba pri kalibrácii je cca 3 – 4 l plynu)

ToxCO+ vyžaduje kalibráciu minimálne raz za pol roka pomocou 50ppm CO plynu dodávaného firmou Bedfont. Upozornenie na nutnosť kalibrácie sa automaticky zobrazí na displeji každých 24 týždňov. Kalibráciu môžete vykonať aj sami pretože nie sú potrebné špeciálne technické zručnosti.