Grafitové kyvety

Dodávame grafitové kyvety AAS prístrojom všetkých popredných výrobcov AAS ako GBC, Varian/Agilent, Perkin Elmer, UNICAM/Thermofisher, Schimadzu, Hitachi

Grafitové pyrolitické aj nepyrolitické kyvety a kontakty pre AAS

Dodávané kyvety a kontakty majú rovnaké alebo i lepšie vlastnosti ako originál dodávané kyvety. Použitá výrobná technológia dodávaných grafitových kyviet (výrobná tolerancia 0.01 mm, testovanie elektrických vlastností a kontaminácií u surovín, CVD technologia nanášania pyrolytických vrstiev) zaručuje vysokú citlivosť stanovenia, dlhú životnosť a veľmi dobrú reprodukovateľnosť parametrov medzi jednotlivými výrobnými šaržami.

Grafitové kontakty a elektródy pre Agilent (Varian) AAS

Contact set for Zeeman
(63-100017-00)
Shroud for Zeeman
(63-100019-00)

Contact set Zeeman
(63-100035-00)
Shroud for Zeeman
(63-100036-00)

Contact set  GTA 120
(63-100034-00)
Shroud for GTA 120
(63-100031-00)

Contact set for SpectrAA
(63-100016-00)
Shroud for SpectrAA
(63-100018-00)

63-100012-00
Štandardné kyvety

63-100011-00
Plateau kyvety

63-100013-00
Platformy pre Plateau kyvety 63-100011-00

63-100037-00
Omega Platform kyvety

Grafitové kontakty a elektródy pre Perkin Elmer AAS

B0128495/B3130086 (5)
Contact set, without sensor hole,  HGA300/600/700/800,  3 pcs

B0116823/B018361 (5)
Contact set for Z-AAS,
3 pieces

B0128495/B3130086 (5)
Contact set, with sensor hole 3 pcs, HGA 400/500

B0112660/B3000343 (20)
HGA Tube coated with L`vov Platform

B0121092/B0137111 (5)
B3001254 (20)/B0109322 (20)
HGA Tube coated for L`vov Platform

B0116823/B018361 (5)
Contact set for Z-AAS,
3 pieces

B0137113 (5)/B3001253 (20)
B0070699 (50)

HGA Standard Tube uncoated

B0112660/B3000343 (20)
HGA Tube coated with L`vov Platform