Refraktometre

Refraktometre značky Atago, optické prístroje na meranie indexu lomu látok v kvapalnom až pevnom skupenstve. Merajú Brix (%),  index lomu (nD),  teplotu alebo koncentráciu danej látky.

Ako napovedá samotný názov, hlavnou funkcionalitou prístrojov zvaných refraktometre je meranie hodnôt refrakcie, čiže lomu svetla. Túto vlastnosť popisuje Snellov zákon, pomenovaný podľa holandského astronóma Willebrorda Snella, no prvýkrát v dejinách ho presne popísal perzský vedec Ibn Sahl už v 10. Storočí.
V roku 1869 Ernst Abbe navrhol konštrukciu refraktometra, ktorý sa začal komerčne vyrábať v roku 1881 a bol pomenovaný podľa svojho tvorcu – Abbeho refraktometer. Tento refraktometer sa v menších obmenách vyrába až do dnes a patrí k najuniverzálnejším refraktometrom.

Základnou podmienkou pre meranie refrakcie je prítomnosť svetelného lúča. Svetlo sa v látkach s rozdielnou hustotou pohybuje odlišnou rýchlosťou. Kým napríklad vo vákuu dosahuje maximálnu rýchlosť 299 792 458 m/s, vo vode je to “iba” 225 000 000 m/s. Svetelný lúč pretínajúci hladinu skúmanej kvapaliny mení v novom prostredí svoj uhol dopadu a pokračuje v pohybe pod novým uhlom.

V priemysle a analytickej chémii je táto metóda merania hodne využívaná pri kontrole kvality a čistoty látok a materiálov. Pomocou refraktometra je možné zistiť cukornatosť potravín či destilátov, čistotu roztokov a emulzií, bod mrazu a ďalšie parametre potrebné pri výrobe produktov a potravín vyhovujúcim najprísnejším normám a certifikátom kvality.

PAL-Coffee

Jedinečný vreckový refraktometer na meranie obsahu TDS (celkových nerozpustných látok v káve). Vďaka PAL-COFFEE si dokážete zabezpečiť najvyššiu možnú kvalitu kávy. Veľmi populárny a oblúbený u baristov ktorým záleží na kvalite podávanej kávy!

Rozdelenie refraktometrov podľa meranej veličiny

Index lomu (nD)

Stanovenie indexu lomu vám vďaka našim technológiám pomôže získať podrobné informácie o čistote skúmanej látkykoncentrácii cukruvýskyte pevných častíc v kvapaline alebo napríklad pomere kvapaliny a oleja v emulzii

% Brix

Stupnica %Brix určuje percento všetkých rozpustených látok v roztoku (voda). Refraktometre určené na meranie cukornatosti sú kalibrované na obsah cukru vo vode a merajú priamo koncentráciu cukru v roztoku.

Rozdelenie podľa typu zariadenia

Abbeho refraktometre

sú najuniverzálnejšie laboratórne refraktometre s najvyššou presnosťou merania a patria medzi rokmi  overené prístroje v oblasti refraktometrie. Výhodou vybraných modelov je odolnosť pri meraní látok s vysokou teplotou (až 120°C) alebo vysokým indexom lomu (až 1,8700 nD)

Laboratórne Digitálne

poskytujú spoľahlivé a veľmi presné merania. Sú navrhnuté tak, že jednoduchá metóda umožní obsluhe rýchle a pohodlné odčítanie nameranej hodnoty na digitálnom displeji.
Merajú index lomu (nD), %Brix, teplotu alebo zákazníkom zvolenú stupnicu.
Sú vybavené pamäťou na ukladanie metód a dát merania

Digitálne ručné refraktometre

si našli každodenné využitie v desiatkach rôznych odvetví.
Automobilový, potravinársky, farmaceutický priemysel či civilné inžinierstvo používajú tieto jednoducho ovládateľné a prenosné refraktometre vo svojich prevádzkach a výskumných laboratóriách na určovanie nD a  %Brix s vysokou presnosťou.

Ručné refarktometre

Ide o jednoduché, avšak s japonskou precíznosťou zostrojené prístroje na meranie hodnôt indexu lomu a %Brix širokého spektra vzoriek.  Potravinárskystrojársky či chemický priemysel – ich využitie je jednoducho neobmedzené. Pokiaľ hľadáte nenáročné, no vysoko odolné riešenie pre každodenné využitie, značka ATAGO s viac ako 70 ročnou tradíciou a množstvom patentovaných technológií nemá vo svete obdobu.

On-line refarktometre

môžu byť začlenené do potrubia technologických procesov, zmiešavačov tekutín a umývacích prístrojov na kontinuálne meranie koncentrácie rôznych kvapalín. Sú vhodné na použitie pri kontrole miešania, koncentrácie, fermentácie a kontroly koncentrácie detergentov na báze vody alebo alkalických látok atď.

Refraktometre podľa použitia

Vlhkosť Medu

PAL-22S

Nemrznúca zmes

PAL-91S

Chladiace emulzie

PAL-102S

%TDS v káve

PAL-COFFEE