Pádové číslo – Falling No.

Stanovenie čísla poklesu – Pádové číslo

Laboratórny prístroj typu ED 3000 určuje „číslo poklesu” (Hagbergovo číslo) obilnín

Padove-cislo Falling No. stanovenie číslo poklesu Padove-cislo_clear-1.png

ED 3000

Laboratórny prístroj typu ED 3000 sa používa na stanovenie „Čísla poklesu” (Hagbergovo číslo) obilnín – vo vzorkách pšeničného, ražného šrotu resp. múky.

Konštrukcia a funkcia prístroja ED 3000 plne zodpovedá norme STN ISO 3093. V cene dodávky miešadlo + 5 skúmaviek.

Základná špecifikácia

  • Display: LCD 2 x 16 osvetlený
  • Klávesnica: 4 x 4 maticová, vodotesná
  • Tlačiareň: DP-24 Coprint
  • Programovanie: cez PC alebo klávesnicu
  • RS 232 sériový port
  • Pohon: krokový motor
  • Možnosť tlačenia: názov firmy, dátum, čas a číslo vzorky, výsledok merania