Ručné refraktometre

Nová MASTER séria ručných refraktometrov  Japonskej firmy Atago. Tieto refraktometre  sa vyznačujú ergonomickým dizajnom, jasným a ľahkým odčítaním výsledku, jednoduchou údržbou.

Master M séria

jednoduché prístroje pre širokú škálu vzoriek. Bez teplotnej kompenzácie.

M – kovové telo
PM – plastové telo, odolné voči kyselinám a soliam

Ref. Typ Rozsah Delenie Presnosť CENA/Eur
2373 Master–10M 0.0 až 10.0 % 0.1% ± 0.1%
164,00 €
2161 N–20E 0.0 až 20.0 % 0.1% ± 0.2%
132,8 €/ 138,00€
2313 Master–M 0.0 až 33.0 % 0.2% ± 0.2%
147,6 €/ 164,00€
2383 Master–20M 0.0 až 20.0 % 0.1% ± 0.2%
164,00 €
2353 Master–53M 0.0 až 53.0 % 0.2% ± 0.2%
164,00 €
2993 Master–20PM 0.0 až 20.0 % 0.1% ± 0.2%
164,00 €
2973 Master–53PM 0.0 až 53.0 % 0.2% ± 0.2%
164,00 €

Všetky ceny sú bez DPH. K cenám sa bude účtovať 20% DPH.

Master T séria

jednoduché prístroje pre širokú škálu vzoriek. S teplotnou kompenzáciou (ATC).

M – kovové telo
PM – plastové telo, odolné voči kyselinám a soliam

Ref. Typ Rozsah Delenie Presnosť CENA/Eur
2372 Master–10T 0.0 až 10.0 % 0.1% ± 0.1%
183,00 €
2312 Master T 0.0 až 33.0 % 0.1% ± 0.2%
183,00 € 
2383 Master–2T 28.0 až 62.0 % 0.1% ± 0.2%
121,6 € / 152,0€
2382 Master–20T 0.0 až 20.0 % 0.1% ± 0.2%
183,00 €
2352 Master–53T 0.0 až 53.0 % 0.2% ± 0.2%
183,00 €
2992 Master–20PT 0.0 až 20.0 % 0.1% ± 0.2%
183,00 €
2972 Master–53PT 0.0 až 53.0 % 0.2% ± 0.2%
183,00 €

Všetky ceny sú bez DPH. K cenám sa bude účtovať 20% DPH.

Master α séria

jednoduché prístroje pre širokú škálu vzoriek. S teplotnou kompenzáciou (ATC) a s krytím IP65 (vode odolné).

M – kovové telo
PM – plastové telo, odolné voči kyselinám a soliam

Ref. Typ Rozsah Delenie Presnosť CENA/Eur
2311 Master–α 0.0 až 33.0 % 0.2% ± 0.2%
160,8 € / 242,0€
2321 Master–2α 28.0 až 62.0 % 0.1% ± 0.2%
160,8 € / 242,0€
2381 Master–20α 0.0 až 20.0 % 0.1% ± 0.2%242
242,00 €
2351 Master–53α 0.0 až 53.0 % 0.2% ± 0.2%
242,00 €
2991 Master–20Pα 0.0 až 20.0 % 0.1% ± 0.2%
242,00 €
2971 Master–53Pα 0.0 až 53.0 % 0.2% ± 0.2%
242,00 €

Všetky ceny sú bez DPH. K cenám sa bude účtovať 20% DPH.