Produkty

Vďaka zavedenému vnútornému systému kvality naša spoločnosť uprednostňuje dodávku laboratórnych zariadení od výrobcov, certifikovaných podľa sústavy noriem ISO 9000. Pritom však dbáme na udržanie čo najvýhodnejšieho pomeru kvality k cene.