Napíšte nám

Sme tu pre vás. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

SEKRETARIÁT
Andrea Nutterová – základné informácie
M: 048 4154 256
E: anutterova@intertec.sk

OBCHODNÉ ODDELENIE
Ing. Vladimír Kolárik – analytické prístroje a iné
M: 0905 44 18 76
E: vkolarik@intertec.sk

Andrej Kolárik – sušiarne, príprava vzorky, mlyny a drviče a iné.
M: 0915 814 917
E: akolarik@intertec.sk

Anna Vincúrová – laboratórne sklo a pomôcky, plasty, chemikálie a iné.
M: 0908 50 47 92
E: avincurova@intertec.sk

Ing. Miroslav Kováč – dychové analyzátory NObreath, Smokerlyzer (Bedfont)
M: 0905 44 06 11
E: mkovac@intertec.sk

SERVIS
Ing. Jozef Mackov – WTW ( pH, Oxi a Konduktometre a ostatné produkty fy. WTW), IKA (miešadlá, trepačky, atď.), HPLC.
M: 0905 40 20 26,
E: jmackov@intertec.sk

Dušan Vilmon – ostatné prístroje
M: 0905 40 20 25,
E: dvilmon@intertec.sk  PRACOVISKO A DORUČOVACIA ADRESA:
  INTERTEC s.r.o. ČSA 6, 974 01 Banská Bystrica

  REGISTROVANÉ SÍDLO A FAKTURAČNÁ ADRESA
  INTERTEC s.r.o. Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica

  IČO: 00692972
  DIČ: 2020451741
  IČ DPH: SK2020451741
  Zapísaná v OR: OS Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č.19/S
  Banka: VÚB a.s., pobočka Banská Bystrica,
  č.účtu: 21803312/0200
  IBAN: SK11 0200 0000 0000 2180 3312