Servisné problémy pri používaní demineralizačných prístrojov

Najčastejšie otázky pri prevádzke

1.Príliš vysoká vodivosť výstupnej vody

Potrebné vymeniť náplň výstupnej ionexovej kolóny, prípadne celú kolónu ak ju máte ako náhradnú k prístroju. V prípade že ionexovú kolónu meníte častejšie ako obvykle, je potrebné servisom vymeniť aj reverznú osmózu.

2. Malý výkon – produkcia čistej vody

Skontrolujte a vymeňte vstupný filter demineralizačného prístroja, keď sa produkcia nezvýši ani po výmena filtra, je potrebné servisom vymeniť reverznú osmózu.
Vždy po výmene filtrov a reverznej osmózy kontrolujte výstupný koncentrát z reverznej osmózy, musí voľne vytekať- nutné pre správnu činnosť reverznej osmózy a celého prístroja.

3. Produkcia demineralizovanej vody s automatikou do zásobníka

V prípade že vám prestane produkovať prístroj s automatikou do zásobníka, skontrlujte
hladinový snímač – plavák či nie je zaseknutý, alebo v nesprávnej polohe.

Všetky ostané problémy je potrebné riešiť so servisom našej firmy.

Dopručené výmeny filtrov v demineralizačných zariadeniach:

Všetky výmeny filtrov sú orientačné a závisia hlavne na kvalite a čistote vstupnej vody a produkcii čistej, alebo ultračistej vody.

  1. Vstupný mechanický filter 1x až 2x ročne, prípadne podľa potreby
  2. Uhlíkový filter 1x až 2x ročne, prípdne podľa potreby
  3. Reverzná osmóza, životnosť 2 až 4 roky, závisí od tvrdosti vstupnej vody
  4. Ionexová kolóna výmena podľa výstupnej vodivosti