Úvod » Čistá a ultra čistá voda » Servisné problémy pri používaní demineralizačných prístrojov

Servisné problémy pri používaní demineralizačných prístrojov

Najčastejšie otázky pri prevádzke

1.Príliš vysoká vodivosť výstupnej vody

Potrebné vymeniť náplň výstupnej ionexovej kolóny, prípadne celú kolónu ak ju máte ako náhradnú k prístroju. V prípade že ionexovú kolónu meníte častejšie ako obvykle, je potrebné servisom vymeniť aj reverznú osmózu.

2. Malý výkon – produkcia čistej vody

Skontrolujte a vymeňte vstupný filter demineralizačného prístroja, keď sa produkcia nezvýši ani po výmena filtra, je potrebné servisom vymeniť reverznú osmózu.
Vždy po výmene filtrov a reverznej osmózy kontrolujte výstupný koncentrát z reverznej osmózy, musí voľne vytekať- nutné pre správnu činnosť reverznej osmózy a celého prístroja.

3. Produkcia demineralizovanej vody s automatikou do zásobníka

V prípade že vám prestane produkovať prístroj s automatikou do zásobníka, skontrlujte
hladinový snímač – plavák či nie je zaseknutý, alebo v nesprávnej polohe.

Všetky ostané problémy je potrebné riešiť so servisom našej firmy.

Dopručené výmeny filtrov v demineralizačných zariadeniach:

Všetky výmeny filtrov sú orientačné a závisia hlavne na kvalite a čistote vstupnej vody a produkcii čistej, alebo ultračistej vody.

  1. Vstupný mechanický filter 1x až 2x ročne, prípadne podľa potreby
  2. Uhlíkový filter 1x až 2x ročne, prípdne podľa potreby
  3. Reverzná osmóza, životnosť 2 až 4 roky, závisí od tvrdosti vstupnej vody
  4. Ionexová kolóna výmena podľa výstupnej vodivosti