Servis

Spoločnosť poskytuje v rámci komplexnej dodávky svojim odberateľom okrem importu zariadení aj koordináciu profesií počas technickej prípravy dodávky a realizácie diela, inštaláciu zariadení, premeranie, odskúšanie, uvedenie zariadení do prevádzky, zaškolenie a dodanie príslušnej dokumentácie, pravidelnú údržbu, kontrolu, záručný a pozáručný servis a dokáže ponúknuť nielen zákonnú, no i rozšírenú záručnú dobu.

Skúsenosti, získané počas bezmála troch desiatok rokov existencie, naša spoločnosť využíva aj pri zabezpečení servisu staršiích zariadení, prípadne i takých, ktoré neboli nami dodané. Jednotlivé prípady opráv odporúčame vždy vopred prekonzultovať s niektorým z našich servisných technikov.

Objednávka servisu

Vyplňte uvedený formulár so žiadosťou o servis, prípdane nás kontaktujte priamo na:

Ing. Jozef Mackov
WTW ( pH, Oxi a Konduktometre a ostatné produkty fy. WTW), IKA (kalorimetre, miešadlá, trepačky, homogenizátory produkty fy. IKA), HPLC
048 / 415 4256
0905 40 20 26
jmackov@intertec.sk

Dušan Vilmon
ostatné prístroje
048 / 415 4256
0905 40 20 25
dvilmon@intertec.sk