Intertec s.r.o.

Spoločnosť INTERTEC s.r.o. vznikla v roku 1990 ako importno – dodávateľská a servisná spoločnosť so zameraním na dovoz, montáž, údržbu a opravy laboratórnych prístrojov a systémov spôsobom komplexnej dodávky na kľúč, s cieľom zabezpečiť dlhodobú prevádzku dodaných zariadení.

1990 – založenie spoločnosti tromi inžiniermi v dome na periférii Banskej Bystrice

1991 – postupné vytvorenie siete dodávateľov zo zámoria

1992 – otvorenie prevádzky v budove Štátneho metrologického inšpektorátu, výrazný rast spoločnosti

1993 – založenie sesterskej spoločnosti INTERTEC v Českej Republike

1994 – otvorenie prevádzky v priestoroch Labory, obchodného a servisného podniku s dlhou tradíciou

1996 – založenie servisnej spoločnosti INTERTERVIS

1997 – odkúpenie priestorov Labory pre účely obchodu a servisu spoločnosti INTERTEC

2003 – prevzatie obchodného sortimentu IKA a všetkých aktivít obchodnej spoločnosti NEOTEC-BB

2006 – vstup do zdravotníckeho segmentu s ponukou dychových analyzátorov

2010 – zahájenie spolupráce s vydavateľstvom odborného periodika Chemagazín a jeho distribúcia v SR

2013 – zavedenie vnútorného systému kvality v súlade so sústavou noriem ISO 9000.

Dnes je spoločnosť INTERTEC s.r.o. spoľahlivým partnerom mnohých organizácií z takmer všetkých odvetví hospodárstva pri zavádzaní najmodernejších technológií v chemickej analýze a diagnostike. Naša špičková technika zvyšuje presnosť a rýchlosť analýz a efektivitu práce v laboratóriách.