Sklenené destilačné prístroje

Sklenené destilačné prístroje na výrobu destilovanej vody pre priemyselné, laboratórné alebo zdravotnícke použitie.

Sklenené destilačné prístroje DP

Sklenené destilačné prístroje SIMAX sú určené na výrobu destilovanej vody, ktorých kvalita zodpovedá ČSN 68 4063.Podľa typu je výkon 4 – 90 litrov za hodinu.

Popis a použitie

  • destilačné prístroje na vodu sú určené výhradne k destilácii vody tam, kde kapacitné nároky na destilovanú vodu zodpovedajú menovitým výkonom jednotlivých typov (farmácia, zdravotníctvo, fotochemické a chemické prevádzky)
  • prístroje sú určené prevažne k destilácii vôd bežných tvrdostí 7 až 15°N, zložením odpovedajúcich ČSN 830611 pre pitnú vodu (vstupná voda)
  • priame elektródove vyhrievanie (elektródy z nerez plechu alebo grafitových tvaroviek)
  • destilačný prístroj s predradeným zmäkčovacím filtrom je vhodný hlavne pre miesta, kde napájaná voda má celkovú tvrdosť v rozmedzí od 15 do 20°N
  • redestilačný prístroj poskytuje priemerne 10 L destilovanej a 3 L redestilovanej vody za hodinu
  • kvalita výstupu je úmerná zloženiu vstupnej vody, čistote prístroja a ovplyvňuje jej vstupné napätie
  • prístroje nie sú vhodné v prevádzkach, ktoré vyžadujú pre kvalitu vody certifikáciu podľa ČL 1997 na vodu Aqua purificata alebo plnenie požiadaviek ČSN ISO 3696 na akosť vody pre analytické účely I. stupňa akosti

Náhradné elektródy

Ku všetkým typom sklenených destilačných prístrojov dodávame aj ostatné náhradné diely.

Obj. číslo Typ Popis
632931001041 Elektróda k IDPE, grafitová
632931002101 Elektróda k IDPE 10, 4-7°N mäkká voda
632931002102 Elektróda k IDPE 10, 8-18°N stredne tvrdá voda
632931002103 Elektróda k IDPE 10, 19-25°N tvrdá voda
632931001101 Elektróda k IPDE 10, grafitová 8-18°N stredne tvrdá voda
632931001111 Elektróda k IDPE 10, grafitová 19-25°N tvrdá voda
632931001111 Elektróda k IDPE 30 tvrdá voda