Ako vybrať vhodný demineralizačný prístroj

Pri rozhodovaní aký demineralizačný prístroj bude vhodný pre vaše potreby sú dôležité nasledujúce otázky

1. Akú výstupnú kvalitu vody budete potrebovať?

Stačí vám demineralizovaná voda pre technické účely, napríklad do akumulátorov alebo autoklávov – vodivosť 10 až 20µS/cm
Čistá voda pre laboratórne účely a na analýzy – vodivosť do 1µS/cm
Ultračistá voda pre špeciálne laboratórne analýzy HPLC, mikrobiológia a podobne, s vodivosťou 18MΩ

2. Akú výstupnú produkciu vody budete potrebovať?

Budete potrebovať zásobník na čistú vodu, ak áno tak aký objem v litroch? Výstupná voda má byť tlaková
alebo vám stačí voľný výtok priamo z demineralizačného prístroja?
Koľko litrov čistej vody potrebujete okamžite, za jeden deň, týždeň, prípadne mesiac

3. Akú máte vstupnú vodovodnú vodu z ktorej bude napojený váš demineralizačný prístroj v mieste prevádzky?

Vhodné je zistiť vodivosť vstupnej vody v µS/cm prípadne mS/m a celkovú tvrdosť vody v mmol/liter prípadne v nemeckých stupňoch.
Podľa týchto parametrov sa vyberá vhodná zostava demineralizačných prístrojov a zmäkčovacieho zariadenia. Pokiaľ neviete tieto parametre, stačí nám povedať presnú lokalitu, kde sa prístroj bude nachádzať, prípadne poslať cca pol litra vody na rozbor do našej firmy.