Úvod » Zdravotnícke prístroje » Germicídne žiariče
Uzatvorený germicídny žiarič

Germicídne žiariče

Baktericídne germicídne žiariče sa používajú na sterilizáciu vzduchu a povrchov ultrafialovým žiarením v spektre C.
Žiariče môžu byť otvorené – sterilizácia prebieha bez prítomnosti osôb, alebo uzatvorené – sterilizácia prebieha za prítomnosti osôb.

otvorene-germicidne-ziarice-nbv1 otvorene-germicidne-ziarice-nbv1.png

Otvorené germicídne žiariče rady NBV

Germicídne žiariče sa používajú na sterilizáciu vzduchu a povrchov ultrafialovým žiarením v spektre C, vlnová dĺžka svetla 253,7 nm. Táto sterilizácia je veľmi účinná, nehlučná a bez zápachu.

Otvorené germicídne žiariče sa používajú na priame ožarovanie (bez prítomnosti ľudí) povrchu predmetov, pričom dochádza k ničeniu zárodkov baktérií vo vzduchu a na povrchu súčasne. Svietidlo môže byť umiestnené na strope, alebo na stene miestnosti, alebo je možné používať mobilné svietidlo.

Oblasť použitia otvorených germicídnych žiaričov rady NBV

 • zdravotníctvo (operačné sály, JIS, infekčné oddelenia, laboratóriá, čakárne, lekárne, a pod.)
 • potravinársky priemysel – baliarne, pri spracovaní mäsa, mlieka, na ničenie pliesní vo vlhkom prostredí, na znižovanie klíčivosti zemiakov, a pod.
 • farmaceutický priemysel
 • chovateľstvo zvierat
 • klimatizačné zariadenia, a pod.
 • sterilizácia vody – výroba nealkoholických nápojov, špeciálne použitie v mikrobiologických laboratóriách
 • veterinárne ordinácie
Ref. Typ Výkon[W] Inštalácia Unit price Avail.
NBV 15 N Otvorený 15 W Na stenu
82,00 €
NBV 15 S Otvorený 15W Na strop
83,00 €
NBV 15 P Otvorený 15W Mobilný
110,00 €
NBV 30 N Otvorený 30W Na stenu
86,00 €
NBV 30 S Otvorený 30W Na strop
87,00 €
NBV 30 P Otvorený 30 W Mobilný
117,00 €
NBV 30 NL Otvorený 30W Na stenu s počítadlom
109,00 €
NBV 30 SL Otvorený 30W Na strop s počítadlom
113,00 €
NBV 30 PL Otvorený 30 W Mobilný s počítadlom
148,00 €
NBV 60 N Otvorený 2x30W Na stenu
122,00 €
NBV 60 S Otvorený 2x30W Na strop
125,00 €
NBV 60 P Otvorený 2×30 W Mobilný
164,00 €
NBV 60 NL Otvorený 2x30W Na stenu s počítadlom
149,00 €
NBV 60 SL Otvorený 2x30W Na strop s počítadlom
150,00 €
NBV 60 PL Otvorený 2×30 W Mobilný s počítadlom
191,00 €
Uzatvorený germicídny žiarič

Uzatvorené germicídne žiariče rady NBVE

Germicídne žiariče sa používajú na sterilizáciu vzduchu a povrchov ultrafialovým žiarením v spektre C, vlnová dĺžka svetla 253,7 nm. Táto sterilizácia je veľmi účinná, nehlučná a bez zápachu.

Uzatvorené germicídné žiariče rady NBVE sa používajú na nepriame ožarovanie-sterilizáciu vzduchu ventiláciou vzduchu cez uzavretý germicídny žiarič alebo horizontálne ožarovanie vrchnej vrstvy vzduchu. Pri tejto metóde núteným prúdením vzduchu cez ožarovanú komoru dochádza k sterilizácii vzduchu v celej miestnosti.

Oblasť použitia uzatvorených germicídnych žiaričov rady NBVE

 • zdravotníctvo (operačné sály, JIS, infekčné oddelenia, laboratóriá, čakárne, lekárne, a pod.)
 • potravinársky priemysel – baliarne, pri spracovaní mäsa, mlieka, na ničenie pliesní vo vlhkom prostredí, na znižovanie klíčivosti zemiakov, a pod.
 • farmaceutický priemysel
 • chovateľstvo zvierat
 • klimatizačné zariadenia, a pod.
 • sterilizácia vody – výroba nealkoholických nápojov, špeciálne použitie v mikrobiologických laboratóriách
 • veterinárne ordinácie

Kombinované germicídne žiariče rady NBVE 60/30

Germicídne žiariče sa používajú na sterilizáciu vzduchu a povrchov ultrafialovým žiarením v spektre C, vlnová dĺžka svetla 253,7 nm. Táto sterilizácia je veľmi účinná, nehlučná a bez zápachu.
Kombinované germicídné žiariče rady NBVE sa používajú na nepriame alebo priame ožarovanie-sterilizáciu vzduchu. Pomocou prepínača je možné voliť požadovaný režim sterilizácie.

Oblasť použitia kombinovaných germicídnych žiaričov rady NBVE 60/30

 • zdravotníctvo (operačné sály, JIS, infekčné oddelenia, laboratóriá, čakárne, lekárne, a pod.)
 • potravinársky priemysel – baliarne, pri spracovaní mäsa, mlieka, na ničenie pliesní vo vlhkom prostredí, na znižovanie klíčivosti zemiakov, a pod.
 • farmaceutický priemysel
 • chovateľstvo zvierat
 • klimatizačné zariadenia, a pod.
 • sterilizácia vody – výroba nealkoholických nápojov, špeciálne použitie v mikrobiologických laboratóriách
 • veterinárne ordinácie

Príslušenstvo k žiaričom

 • P mobilný stojak k žiaričom)
 • SH spínacie hodiny
 • TUV 15W náhradná trubica, 15W
 • Príklad voľby žiariča:NBVE 60 P SH Uzavretý žiarič, výkon 60W + mobilný stojan (P) + spínacie hodiny (SH)