ICP MS TOF

Optimass 9600 – Jedinečný a prvý simultánny hmotnostný optický spektrometer s indukčne viazanou plazmou od firmy GBC Scientific Equipment.

OptiMass 9600 tretia generáciak ICP-MS-TOF

  • Nová jedinečná technológia ICP-MS TOF (využíva “orthogonal accelaration” – urýchlenie kolmé na smer toku ionov) spôsobila doslovný prevrat stopovej analýze prvkov.
    OptiMass 9600 prekonáva vďaka tomuto usporiadaniu doterajšie nedostatky ICP-MS s Quadrupólovým usporiadaním. Vyznačuje sa vysokou rýchlosťou a simultánným stanovením hmotnosti pre celý rozsah prvkov bez obmedzenia citlivosti, alebo presnosti. Model 9600 je vybavený novou generaciou oktopólovo reakčnej-koliznej cely pre potlačenie interferencí.
  • Do 10 sekúnd dokáže stanoviť všetkých 260 hmotností! (v detekčných limitoch lepších ako u Quadrapole prístrojoch). Takéto výrazné zrýchlenie analýzy umožňuje vysokú priepustnosť vzoriek v porovnaní s klasickým ICP-MS (s Quadrapole), kde je priepustnoť vzoriek cca 2 za minútu a tým výrazne zvyšuje efektivitu!
  • Simultánné meranie okrem toho, že dramaticky skracuje čas analýzy, tiež umožňuje merať prechodové signály (Transient signals) generované z LA (laser ablation), FIA (flow injection), GF(graphite furnace) a pod. Simultánny princíp a vysoká frekvencia spracovania dát (dokáže spracovať 50 kompletných hmotnostných spektier 30 000 krát za sekundu) otvára nové možnosti v hmotnostnej analýze prvkov, ktoré doteraz neboli možné na quadrapole ICP-MS!