Reverzná osmóza

Prístroje a zariadenia na výrobu destilovanej, čistej alebo ULTRA čistej vody pre priemyselné, laboratórné alebo zdravotnícke použitie na princípe reverznej osmózy.

DEMIWA zariadenie na výrobu čistej destilovanej vody

DEMIWA – jednoduché prístroje pre prípravu čistej laboratórnej vody

Zariadenie slúži na výrobu demineralizovanej vody s minimálnou spotrebou elektrickej energie. Prístroj čistí vstupnú vodu mechanickým a uhlíkovým filtrom, za ktorými nasleduje modul reverznej osmózy, zariadenie na sledovanie vodivosti a hladiny vody v prípadnom zásobníku.

Demineralizačné prístroje vieme vyskladať na mieru pre každého zákazníka. V nasledovnej tabuľke je základné rozdelenie prístrojov podľa výkonu a počtu filtrov. Pokiaľ máte požiadavku na UV filter, chlórové tablety, prídavné čerpadlo, nádobu s ponorným čerpadlom alebo potrebujete zostaviť celý systém napr. pre chemické analyzátory neváhajte nás kontaktovať.

Prípona za názvom Vodivosť Vysvetlenie
ro odsolenie 97% obsahuje modul reverznej osmózy (RO)
použitie: najčastejšie ako voda do akumulátorov
roi Max 1 µS/cm obsahuje RO + ionexovú kolónu
použitie: laboratória a potravinárstvo
ros ako roi + chlórové tablety na sterilizáciu
použitie: zdravotníctvo, lekárne, farmaceutický priemysel
rosa ako ros + automatická prevádzka
použitie: zdravotníctvo, lekárne, farmaceutický priemysel
f + mikrobiologický filter (UV lampa)
CC čerpadlo, solenoidový ventil, snímač tlaku

DIWA – poloautomatické prístroje pre prípravu čistej laboratórnej vody

Zariadenie slúži na výrobu demineralizovanej vody s minimálnou spotrebou elektrickej energie. Prístroj čistí vstupnú vodu mechanickým a uhlíkovým filtrom, za ktorými nasleduje modul reverznej osmózy, zariadenie na sledovanie vodivosti a hladiny vody v prípadnom zásobníku.

Demineralizačné prístroje vieme vyskladať na mieru pre každého zákazníka. V nasledovnej tabuľke je základné rozdelenie prístrojov podľa výkonu a počtu filtrov. Pokiaľ máte požiadavku na UV filter, chlórové tablety, prídavné čerpadlo, nádobu s ponorným čerpadlom alebo potrebujete zostaviť celý systém napr. pre chemické analyzátory neváhajte nás kontaktovať.

IWA – plne automatický prístroj pre prípravu čistej, veľmi čistej a ultračistej vody

Stavebnicová rada plne automatických prístrojov pre výrobu veľmi čistej vody reverznou osmózou. Výkon 3 až 80 l/hod. Prístroje rady IWA sú určené pre prípravu veľmi čistej a ultra čistej vody z pitnej vody reverznou osmózou s vodivosťou pod 1µS/cm prípadne 15-18 Mohm/cm l/h.

Zariadenie slúži na výrobu demineralizovanej vody s minimálnou spotrebou elektrickej energie. Prístroj čistí vstupnú vodu mechanickým a uhlíkovým filtrom, za ktorými nasleduje modul reverznej osmózy, zariadenie na sledovanie vodivosti a hladiny vody v prípadnom zásobníku.

Demineralizačné prístroje vieme vyskladať na mieru pre každého zákazníka. V nasledovnej tabuľke je základné rozdelenie prístrojov podľa výkonu a počtu filtrov. Pokiaľ máte požiadavku na UV filter, chlórové tablety, prídavné čerpadlo, nádobu s ponorným čerpadlom alebo potrebujete zostaviť celý systém napr. pre chemické analyzátory neváhajte nás kontaktovať.

Pristroj Vodivosť Základné moduly
IWA ro cca 8 µS/cm FA vstupný mechanický filter – odstráni z vody mechanické partikulárne častice a chlór
RO modul – odstraňuje z vody anorganické ióny s účinností 95-99%, organické látk až 99% a ďalej baktérie a mikroorganizmy
IWA ros max. 1 µS/cm FA vstupný mechanický filter – odstráni z vody mechanické partikulárne častice a chlór
RO modul – odstraňuje z vody anorganické ióny s účinností 95-99%, organické látk až 99% a ďalej baktérie a mikroorganizmy
Cartrige II – ionexová náplň na konečné dočistenie vody na hodnotu pod 1µS/cm
IWA roso 15 – 18,2 MΩ FA vstupný mechanický filter – odstráni z vody mechanické partikulárne častice a chlór
RO modul – odstraňuje z vody anorganické ióny s účinností 95-99%, organické látk až 99% a ďalej baktérie a mikroorganizmy
Cartrige IO – je špeciálna náplň ORGANIT, ktorá vyčistí výstupnú vodu až na hodnotu 15-18 Mohms/cm a minimalizuje T.O.C. látky
IWA rose max. 1 µS/cm FA vstupný mechanický filter – odstráni z vody mechanické partikulárne častice a chlór
EDI modul – ionex sa automaticky regeneruje elektrickým poľom v EDI jednotke.
Cartrige IO – je špeciálna náplň ORGANIT, ktorá vyčistí výstupnú vodu až na hodnotu 15-18 Mohms/cm a minimalizuje T.O.C. látky
IWA rosol 15 – 18,2 MΩ FA vstupný mechanický filter – odstráni z vody mechanické partikulárne častice a chlór
RO modul – odstraňuje z vody anorganické ióny s účinností 95-99%, organické látk až 99% a ďalej baktérie a mikroorganizmy
Cartrige IO – je špeciálna náplň ORGANIT, ktorá vyčistí výstupnú vodu až na hodnotu 15-18 Mohms/cm a minimalizuje T.O.C. látk
UV lampa

EWA 20 – plne automatické prístroje pre prípravu čistej, veľmi čistej a ultračistej vody s dávkovačom

Produktom je voda spĺňajúca svojou kvalitou najnáročnejšie požiadavky pre analytické účely. (18,2MΩ, min obsah T.O.C.atď.) Výkon 20 l/hod. Prístroje sú určené na prípravu ultra čistej vody s kvalitou produktu 18,2 MΩ/cm a minimálnym obsahomT.O.C. látok, pričom vstupná voda je reverzne osmotická voda max. 30 µS/cm.

IWA 20-100 – plne automatické prístroje pre prípravu čistej a veľmi čistej vody

Prístroje rady IWA sú určené pre prípravu veľmi čistej vody z pitnej vody reverznej osmózy s vodivosťou pod 1 µS/cm a výkonom 20-100 l /hod.