Homogenizátory

Laboratórne homogenizátory na homogenizáciu tekutých vzoriek, sypkých vzoriek, emulzií, suspenzií. Homogenizátory je možné využiť vo výskumných laboratóriách, zdravotníctve, poľnohospodárskych laboratóriách, školstve, priemysle a pod.

ULTRA-TURRAX-Tube-Drive

ULTRA TURRAX Tube Drive

Jedinečný a univerzálny homogenizačný a miešací systém s hermeticky uzatvárateľnými tubami.

Tuby na vzorky je možné jednoducho upevniť na prístroj. Keď je nastavená rýchlosť a jej dĺžka, začne sa test. Po ukončení experimentu zaznie zvukový signál. Testy sú kedykoľvek reprodukovateľné a medzi vzorkami nenastáva žiadna vzájomná kontaminácia.

Charakteristika ULTRA TURRAX Tube Drive

Poskytuje bezpečnú ochranu pred infekčným materiálom vzoriek, toxickými materiálmi,
vysoko zapáchajúcimi materiálmi za určitých podmienok (čas,energia,objem)

Oblasť použitia: medicína, patológia, veterinára medicína, inštitúcie hygieny zvierat, klinicko-diagnostický výskum,
laboratória testujúce potraviny, toxikológia, farmaceutický výskum, biologický výskum, imunológia a iné.

T-10-basic-ULTRA-TURRA

T 10 basic ULTRA-TURRAX

Malý homogenizátor pre objemy od 0,5 – 100 ml (H2O).

Prístroj ponúka široký rozsah rýchlostí od 8000 po 30 000 ot./min. Rozsiahly výber homogenizačných nadstavcov garantuje rôznorodé použitie prístroja.

T-18-digital-ULTRA-TURRAX

T 18 digital ULTRA TURRAX

Homogenizátor za prijateľnú cenu s objemom od 1 – 1500 ml (H2O) s digitálnym displejom zobrazujúcim rýchlosť.

Široké rozpätie rýchlostí od 3000 po 25 000 ot./min. Rozsiahly výber homogenizačných nadstavcov garantuje rôznorodé použitie prístroja.

T 25 digital ULTRA TURRAX Vysokovýkonný homogenizátor pre objemy od 1 do 2000 ml (H2O) s digitálnym displejom zobrazujúcim rýchlosť. Prístroj má široké rozpätie rýchlostí od 3000 po 25 000 ot./min. Rozsiahly výber homogenizačných nadstavcov zabezpečuje všestrannosť prístroja. Rozsah použitia je od homogenizácie vzoriek so znečistenou vodou, používanie v laboratórnych reaktoroch, homogenizačné pokusy vo vákuu / pod tlakom, a príprava vzorky v medicínskej diagnostike.

T 25 digital ULTRA TURRAX

Vysokovýkonný homogenizátor pre objemy od 1 do 2000 ml (H2O) s digitálnym displejom zobrazujúcim rýchlosť.

Prístroj má široké rozpätie rýchlostí od 3000 po 25 000 ot./min. Rozsiahly výber homogenizačných nadstavcov zabezpečuje všestrannosť prístroja.

Rozsah použitia je od homogenizácie vzoriek so znečistenou vodou, používanie v laboratórnych reaktoroch, homogenizačné pokusy vo vákuu / pod tlakom, a príprava vzorky v medicínskej diagnostike.

T 25 digital ULTRA TURRAX Vysokovýkonný homogenizátor pre objemy od 1 do 2000 ml (H2O) s digitálnym displejom zobrazujúcim rýchlosť. Prístroj má široké rozpätie rýchlostí od 3000 po 25 000 ot./min. Rozsiahly výber homogenizačných nadstavcov zabezpečuje všestrannosť prístroja. Rozsah použitia je od homogenizácie vzoriek so znečistenou vodou, používanie v laboratórnych reaktoroch, homogenizačné pokusy vo vákuu / pod tlakom, a príprava vzorky v medicínskej diagnostike.

T 25 digital ULTRA TURRAX

Vysokovýkonný homogenizátor pre objemy od 1 do 2000 ml (H2O) s digitálnym displejom zobrazujúcim rýchlosť.

Prístroj má široké rozpätie rýchlostí od 3000 po 25 000 ot./min. Rozsiahly výber homogenizačných nadstavcov zabezpečuje všestrannosť prístroja.

Rozsah použitia je od homogenizácie vzoriek so znečistenou vodou, používanie v laboratórnych reaktoroch, homogenizačné pokusy vo vákuu / pod tlakom, a príprava vzorky v medicínskej diagnostike.

T-50-digital-ULTRA-TURRAX

T 50 digital ULTRA-TURRAX®

Výkonný homogenizátor pre objemy od 0,25 do 30 l (H2O) s digitálnym displejom zobrazujúcim rýchlosť.

Prístroj má široké rozpätie rýchlostí od 500 po 10 000 ot./min. Rozsiahly výber homogenizačných nadstavcov zabezpečuje všestrannosť prístroja. Operácie sú reprodukovateľné vďaka konštantnej rýchlosti dokonca aj pri zmene viskozity.

T-65-digital-ULTRA-TURRAX

T 65 digital ULTRA-TURRAX®

Extrémne výkonný homogenizátor pre objemy od 2 do 50 l (H2O)
Rýchlosť prístroja od 1000 po 9 500 ot./min. Tri konfigurácie rotora-statora umožňujú široké použitie. Operácie sú reprodukovateľné vďaka konštantnej rýchlosti dokonca aj pri zmene viskozity.