AAS spektrofotometre

Atómové absorpčné spektrofotometre (AAS) od popredného svetového výrobcu GBC Scientific Equipment.
AAS Enduro Z je to v súčasnosti jediný AA spektrometer so Zeemanovou ultra rýchlou korekciou pozadia, ktorý v jednom systéme spojuje všetky dostupné “pokročilé” technológie a naviac prináša radu noviniek.

SavantAA Zeeman enduro

AAS so Zeemanovou korekciou pozadia

AAS SavantAA Enduro je kompaktný systém (všetko v jednom), ktorý ponúka jedinečné vlastnosti. Je to v súčasnosti jediný AA spektrometer so Zeemanovou ultra rýchlou korekciou pozadia, ktorý v jednom systéme spojuje všetky dostupné “pokročilé” technológie a naviac prináša radu noviniek.
Spektrometer vďaka svojim vlastnostiam umožňuje riešiť analýzu aj veľmi komplikovaných vzoriek. Vysoká izotermičnosť atomizačného deja a výkonná a ultra rýchla korekcia pozadia umožňujú dosiahnutie veľmi nízkych detekčných limitov i v extrémných matriciach (vysoko zasolené vzorky, ocele, čisté chemikálie, priama analýza biologických materiálov ako je krv, sérum a podobne).

 • kvalitný optický systém s Fast-Ebert monochromátorom (ohnisková vzdialenosť 330 mm, mriežka 1800 vr/mm, rozsah vlnových dĺžok 175-900 nm). Optika je umiestnená v trojrozmernom kovovom odliatku a používa iba tiedené fotonásobiče
 • longitudinálná (pozdĺžna) Zeemanová korekcia (maximálná optická priepustnosť, nie je nutný polarizátor)
 • Ultra rýchla Zeemanová korekcia s modulovaným magnetickým poľom (oneskorenie je iba 1 ms!)
 • obdĺžníková modulácia a 1 premenlivá sila magnetického poľa od 0,6 do 1,1 T (ekvivalent pre transversálnu Zeemanovu korekciu je 0,84 – 1,54 T). Vďaka tomu je možné nastaviť optimálne podmienky pre daný prvok a použitý modifikátor!
 • osem lampový motorizovaný karusel s automatickým nastavením HCL lampy do optickej osi
 • zabudovaný zdroj pre novú generáciu SUPER HCL lámp (znižuje detekčné limity a zvyšuje linearitu kalibračnej krivky
 • automatické nastavovanie vlnovej dĺžky, prúdu HCL lámp, šírky štrbiny (kontinuálne s krokom 0,1 nm od 0,1 do 2 nm)
 • priečne uchytená a vyhrievaná grafitová kyveta s najvyššou rýchlosťou ohrevu na trhu
 • vysoká životnosť grafitovej kyvety (napr. viac ako 2200 atomizácii (odpalov) pri analýze Al v mineralizatoch biologických vzoriek)
 • jedinečný systém tokov plynov a čistenia atomizátora (grafitovej kyvety) (viac ako 1000 atomizácií pri stanovení Pb v plnej krvi)
 • zabudovaná farebná ESV video kamera na sledovanie dejov v elektrotermickom atomizeri v reálnom čase
 • autosampler voliteľný pre 60 alebo 150 vzoriek a 10 štandardov, motorizované nastavenie pozície dávkovacej kapiláry s krokom 0,1 mm
 • nastaviteľnou rýchlosťou dávkovania a kremennou dávkovacou kapilárou (možnosť dávkovania širokého spektra kvapalín, sú eliminované všetky negatívne vlastnosti teflonových kapilár a je dosiahnutá vyššia presnosť dávkovania)
 • komplexný a jednoducho ovládateľný software vrátane multielementárnej anlýzy, QC/QA a exportu do LIMS

AAS SavantAA Σ

je vzhľadom na výkon, citlivosť a stupeň automatizácie bezkonkurenčný systém na súčasnom trhu AAS spektrometrov.

 • dvojlúčový AAS s hyperpulznou korekciou pozadia pomocou kontinuálneho zdroja žiarenia (korekčný rozsah 175-425 nm, interval medzi čítaním signálov je iba 1 ms!, spoľahlivá korekcia i rýchlych signálov pozadia až do hodnôt absorbancie 3.0)
 • automatické nastavovanie vlnovej dĺžky, prúdu HCL lámp, šírky štrbiny (kontinuálne s krokom 0,1 nm od 0,1 do 2 nm)
 • veľký optický systém s Fast-Ebert monochromátorom (ohnisková vzdialenosť 330 mm, mriežka 1800 vr/mm, rozsah vlnových dĺžok 175-900 nm). Optika je umiestnená v trojrozmernom kovovom odliatku a používa iba tiedené fotonásobiče
 • osemlampový motorizovaný karusel s automatickým nastavením HCL lampy do optickej osi
 • zabudovaný zdroj pre novú generáciu SUPER HCL lámp (znižuje detekčné limity a zvyšuje linearitu kalibračnej krivky
 • podpora multikatódových lámp
 • počítačom riadená plynová automatika s reguláciou so spätnou väzbouna základe merania skutočného prietoku (je zaistená dokonalá stabilita plameňa)
 • štandardne titánové horáky so zníženou spotrebou plynov
 • 12 bezpečnostných poistiek u plameňového systému
 • originálna konštrukcia horáka pre oxid dusný minimalizuje tvorbu blokád
 • vysoká garantovaná citlivosť plameňového systému
 • automatická motorizovaná rotácia horáka (s krokom 0,1°s presnosťou nastavenia 0,01°)
 • motorizované nastavenie výšky a stredu horáka
 • komplexný a jednoducho ovládateľný software vrátane multielementárnej anlýzy, QC/QA a exportu do LIMS
 • farebná ESV video kamera na sledovanie dejov v elektrotermickom atomizéri v reálnom čase

AAS ExplorAA

nový a najmenší dvojlúčový (voliteľne aj jednolúčový) AAS od firmy GBC Scientific Equipment. 

AAS ExplorAA s možnosťou merania aj v emisnom móde, s HYPER – PULZNOU korekciou pozadia, s asymetrickou moduláciou 2:1 (redukuje šum až o 40%).
Optika je je chránená proti prachu a je s ochrannou kremennou vrstvou.
Vybavený automatickým držiakom  na 2 alebo 6 HCL lámp. Garantovaná presnosť a citlivosť stanovenia.

 • dvojlúčový AAS s hyperpulznou korekciou pozadia pomocou kontinuálneho zdroja žiarenia (korekčný rozsah 175-425 nm, interval medzi čítaním signálov je iba 1 ms!
 • spoľahlivá korekcia i rýchlych signálov pozadia až do hodnôt absorbancie 3.0)
 • Fast-Ebert monochromátorom, ohnisková vzdialenosť 330 mm, mriežka 1800 vr/mm, rozsah vlnových dĺžok 175-650 nm (voliteľné 900 nm).
 • automatické nastavovanie vlnovej dĺžky, prúdu HCL lampy, šírky štrbiny od 0.1 do 2.0 nm
 • Garantovaná citlivosť a presnosť stanovenia. Odozva signálu na 5 ppm Cu je >0.85 Abs s presnosťou 0,45% RSD.
 • unikátny lampový držiak na dve HCL lampy s možnosťoou predžhavenia druhej lampy
 • voliteľné – zabudovaný zdroj pre novú generáciu SUPER HCL lámp (znižuje detekčné limity a zvyšuje linearitu kalibračnej krivky
 • GCM plynová časť s prietokomerom na plyn a vzduch. Programovateľná sekcia zapálenia plameňa, bezpečnostné poistky
 • štandardne titánový horák so zníženou spotrebou plynov
 • originálna konštrukcia horáka pre oxid dusný minimalizuje tvorbu blokád
 • vysoká garantovaná citlivosť plameňového systému
 • komplexný a jednoducho ovládateľný software vrátane multielementárnej anlýzy, QC/QA a exportu do LIMS
prislusenstvo-k-aas

GF 5000 – graphite furnace

grafitová piecka (elektrotermický atomizér) k AAS spektrofotometrom

GF 5000 (elektrotermická atomizácia) sa skladá z elektrotermického grafitového atomizátora GF3000 a PAL automatický autosampler.
Jedná sa o klasicky pozdĺžne uchytený grafitový atomizátor s malou hmotnosťou. Vďaka systému výkonovej spätnej väzby a malej hmotnosti je dosiahnutie veľmi dobrej časovej a priestorovej izotermičnosti atomizačného procesu, čo vedie k potlačeniu vplyvu interferencií matrice a zvýšeniu citlivosti analýzi.
Systém 5000 Môže pracovat v spojení s SensAA, ExplorAA alebo radou SAVANTA.
V dodávke je sada kyviet a náhradných nádob na vzrorky a hadicky.

Elektrotermický atomizátor GF 5000

 • Rýchly ohrev (2000°C/sec) riadený mikroprocesorom s výkonovou spätnou väzbou (meria sa napätie a prúd). Tým je dosiahnuté reprodukovateľnosti teplotných programov v ich celom rozsahu i pri zmenách odporu grafitových komponentov daných ich opotrebovaním.
 • Maximálna teplota atomizácie 3000 °C.
 • Neobmedzený počet krokov v termickom programe.
 • K dispozici sú taktiež pyrolytické kyvety s predinštalovanou platformou a predĺženou životnosťou (pre bežné matrice a teplotné programy sa dosahuje životnosti až 1500 odpalov, u veľmi korozívnych matríc, ako je riedená lúčavka kráľovská a extrémných teplotných programov pri stanovení Ti, V, Ba, … se dosahuje životnosti okolo 500 odpalov).
 • jednoducho adjustovatelné totálne pyrolytické platformy alebo kyvety s predinštalovanou platformou.
 • Programovo riadený tok ochranných plynov.
 • U modelov SavantAA S sa automaticky justuje hlavica atomizátora do optickej osy spektrometra.

Automatický dávkovač PAL 5000

 • Plne programovateľný autosampler (velmi jednoducho môžete označit ktorúkoľvek pozíciu autosamplera a umiestniť do nej ľubovolný štandard, modifikátor, blank, kontrolnú vzorku, …).
 • Možnost použitia až 10-tich štandardov, automatická príprava štandardov z jedného štandardu.
 • Pozície pre 40 vzoriek.
 • Riadenie rýchlosti nasávania a dávkovania vzoriek.
 • Motorizované nastavovanie pozície kapiláry s možnosťou uloženia do pamäti.
 • Štandardne sú používané kremenné kapiláry – zaisťujú vyššiu reprodukovateľnosťt dávkovania, eliminujú problémy so zmenou zmáčavosti teflonových kapilár
 • Automatická príprava šstandardných prídavkov
 • Automatické riedenie vzoriek, ktoré sú mimo rozsah kalibrácie.
 • Automatické použitie viacero chemických modifikátorov vo viacerých krokoch.
 • “In situ” prekoncentrácia niekoľkonásobným dávkovaním.
 • “Heated injections” umožňuje skrátenie času analýzy.
 • Jednoduché vkladanie a ukladanie koordinát vzorky – programovanie jednotlivých nádobiek.
 • Možnosť prepojenia s kontinuálnym hydridovým generátorom HG 3000 (možnosť prevádzania in situ prekoncentrácie hydridov pre stanovenie veľmi nízkych koncentrácií, alebo potlačenie interferenčných efektov). Spojenie s kontinuálnym generátorom je pre tieto účely výhodnejšie než spojenie s FIA systémmi (možnosť kolekcie z väčšieho objemu).
 • Chladenie je možné ako z vonkajšieho zdroja vody, tak s pomocou recirkulačnej chladiacej jednotky – dodává sa ako voliteľné príslušenstvo.
04-HG3000-283x300

HG 3000 – Hydride system

automatický hydridový generátor

HG 3000 je automatický spojite pracujúci systém, ktorý umožňuje analýzu As, Se, Bi, Sn, Sb, Hg a iných hydridy tvoriacich prvkov v koncentráciach ppb. S presnosťou 1% RSD je schopný spracovať až 60 vzoriek za hodinu. System je riadený so softveru AAS.

Prvok Charaktická
koncentrácia(ug/L)
Detekčný
limit (ug/L)
Sb 0.1 0.08
As 0.05 0.05
Bi 0.1 0.04
Hg 0.3 0.05
Se 0.13 0.04
Te 0.2 0.13
Sn 0.4 0.2