Stoly fyzikálne

Každý stôl má kovovú kostru z profilov 60 x 40 x 2 mm a pracovnú dosku. Pracovná doska je štandardne z Postformingu.
Podľa želania pre ťažké prevádzky sa pracovné platy dodávajú s keramickým chemicky odolným povrchom (s lemom proti zatečeniu chemikálií alebo bez lemu), HPL laminátom, alebo s iným povrchom podľa požiadavky zákazníka.

Stoly môžu byť vybavené rozvodmi plynu, vody s elektrickým rozvádzačom

Stoly fyzikálne – práca v sede

výška pracovnej plochy 750 mm, hĺba 800 mm.

SF 0678 – šírka 600 mm

SF 0978 – šírka 900 mm

SF 1278 – šírka 1200 mm

SF 1578 – šírka 1500 mm

SF 1878 – šírka 1800 mm

Stoly fyzikálne – práca v stoji

Výška pracovnej plochy 900 mm, hĺbka 800 mm

SF 0698 – šírka 600 mm

SF 0998 – šírka 900 mm

SF 1298 – šírka 1200 mm

SF 1598 – šírka 1500 mm

SF 1898 – šírka 1800 mm