ICP OES

Robustné a spoľahlivé ICP OES optické emisné spektrometre s indukčne viazanou plazmou od firmy GBC Scientific Equipment

ICP-OES QUANTIMA

Nový stolový ICP-OES (Opticko emisný spektrometer s indukčne viazanou plazmou) s radialnou preplachovanou a termostatovanou optikou, s voliteľnou holografickou mriežkou, zabudovaný chladiaci systém (voliteľné), tzv. “mass flow” riadenie prietoku plynov

ICP OES Integra XL

ICP-OES (Opticko emisný spektrometer s indukčne viazanou plazmou) s Radialnou preplachovanou optikou, vrátane: monochromatora (voliteľné dvojitý optický systém s 2 monochromatormi), zabudovaný chladiaci systém, tzv. “mass flow” riadenie prietoku plynu, 2 kanálová peristaltická pumpa na dávkovanie vzorky, holografická mriežka s 1800 vrypmi/mm, fotonásobič.R446 PMT, inštalačná sada na pripojenie N2 preplachu

ICP OES

Robustné a spoľahlivé ICP OES optické emisné spektrometre s indukčne viazanou plazmou od firmy GBC Scientific Equipment

ICP OES Integra XL

ICP-OES (Opticko emisný spektrometer s indukčne viazanou plazmou) s Radialnou preplachovanou optikou, vrátane: monochromatora (voliteľné dvojitý optický systém s 2 monochromatormi), zabudovaný chladiaci systém, tzv. “mass flow” riadenie prietoku plynu, 2 kanálová peristaltická pumpa na dávkovanie vzorky, holografická mriežka s 1800 vrypmi/mm, fotonásobič.R446 PMT, inštalačná sada na pripojenie N2 preplachu