Kremenné a sklenené kyvety

Široký sortiment kremenných, sklenených, fluorescenčných pravouhlých, valcovách alebo špeciálnych kyviet pre spektrofotometriu.

Optické kyvety tradičného anglického výrobcu firmy STARNA vyrobené z vysokokvalitných materiálov.

Značenie a vlnový rozsah, rozmery

  • G – sklo (334 nm – 2 300 nm )
  • H – kremeň ( 210 nm – 2 700 nm)
  • Q – UV kremeň ( 170 nm – 2 700 nm )
  • I – IR kremeň ( 220 nm – 3 800 nm)
  • Rozmery (výška x šírka): 45,00 x 12,5 mm
  • Dĺžka ( hrúbka meranej vrstvy) – viď tabuľka
  • príklad značenia: 1/G/10 – znamené 1-pravouhlá kyveta, G-optické sklo, 10-šírka meranej vrstvy 10 mm

Pre neštandardné rozmery treba uviesť presné rozmery, alebo typ prístroja, napr. Spekol 11 a pod.
V prípade Vášho záujmu o kyvety, ktoré nie sú uvedené v tabuľke, prosím vyžiadajte si ceny resp. presný typ kyvety ( flourescenčná, prietoková a pod.) na našej dolu uvedenej adrese.

Najbežnejšie kyvety

Ref. Popis Dĺžka Použitie Unit price Avail.
1/G/1 Pravouhlá sklenená kyveta s vrchnáčikom 1 mm Vis
42,00 €
1/G/2 Pravouhlá sklenená kyveta s vrchnáčikom 2 mm Vis
42,00 €
1/G/5 Pravouhlá sklenená kyveta s vrchnáčikom 5 mm Vis
33,00 €
1/G/10 Pravouhlá sklenená kyveta s vrchnáčikom 10 mm Vis
28,00 €
1/G/20 Pravouhlá sklenená kyveta s vrchnáčikom 20 mm Vis
40,00 €
1/G/40 Pravouhlá sklenená kyveta s vrchnáčikom 40 mm Vis
61,00 €
1/G/50 Pravouhlá sklenená kyveta s vrchnáčikom 50 mm Vis
73,00 €
1/G/100 Pravouhlá sklenená kyveta s vrchnáčikom 100 mm Vis
133,00 €
1/Q/1 Pravouhlá kremenná kyveta s vrchnáčikom 1mm UV
107,00 €
1/Q/2 Pravouhlá kremenná kyveta s vrchnáčikom 2 mm UV
107,00 €
1/Q/5 Pravouhlá kremenná kyveta s vrchnáčikom 5 mm UV
99,00 €
1/Q/10 Pravouhlá kremenná kyveta s vrchnáčikom 10 mm UV
70,00 €
1/Q/20 Pravouhlá kremenná kyveta s vrchnáčikom 20 mm UV
123,00 €
1/Q/40 Pravouhlá kremenná kyveta s vrchnáčikom 40 mm UV
166,00 €
1/Q/50 Pravouhlá kremenná kyveta s vrchnáčikom 50 mm UV
178,00 €
1/Q/100 Pravouhlá kremenná kyveta s vrchnáčikom 100 mm UV
288,00 €