Vis spektrofotometre

Prístroje a zariadenia na stanovenie obsahu látok a analýzu látok určujúcich kvalitu poľnohospodárskych produktov.

Metertek SP 830+ VIS spektrofotometer

Jednolúčový mikroprocesorom riadený spektrofotometer s digitálnym displejom a alfanumerickou klávesnicou. Digitálny výstup, manuálne nastavovanie vlnovej dĺžky a výber predfiltra. Okrem merania %T, Abs umožňuje vložiť koncentračný faktor a merať priamo koncentráciu.

Metertek SP 880+ skenujúci VIS spektrofotometer

Jednolúčový mikroprocesorom riadený spektrofotometer s digitálnym displejom a alfanumerickou klávesnicou. Digitálny výstup, manuálne nastavovanie vlnovej dĺžky a výber predfiltra. Okrem merania %T, Abs umožňuje vložiť koncentračný faktor a merať priamo koncentráciu.