Spotrebný materiál

Spotrebný materíál pre Atomové absorpčné spektrofotometre (AAS)  svetových výrobcov ako sú HCL lampy, D2 lampy, grafitové kyvety a kontakty, Uv-Vis spektrofotometre, ICP-OE a ICP-MS spektrometre, XRF spektrometre, mikrovlnné rozkladné systémy, pH metre, vodivostné a kyslíkové elektródy, kyvety pre spektrofotometre,  pufre, štandardy, CRM a podobne.

Filtračný papier

Vzorkovnice k XRF

HCL lampy

Tavidlá

Vodivostné elektródy

pH elektródy

Filtračné sáčky

Kremenné a sklenené kyvety

Vialky a septá

Deautériové lampy

HCL lampy

pH elektródy

vodivostné elektródy

Tavidlá (flux)

HCL lampy

pH elektródy

vodivostné elektródy

Tavidlá (flux)