Laboratórny nábytok

Laboratórny nábytok pre vybavenie moderných laboratórií vo všetkých odvetviach priemyslu, výskumu a školstva. Pri výrobe sú použité moderné technológie a kvalitné chemicky odolné materiály a farby. Originálna modulová konštrukcia umožňuje vytvárať zostavy, ktoré vyhovujú rôznym typom dispozičného usporiadania jednostranných a dvojstranných pracovísk pre prácu v sede a tiež pre prácu v stoji. Skrinky pod pracoviská sú vkladacie a umožňujú v prípade potreby ľahký prístup k rozvodom médií