Profesionálne práčky

Mykotoxíny sú látky, ktoré vznikajú ako produkty látkovej premeny toxinogénnych kmeňov mikroskopických húb (plesní), ktoré majú toxické účinky na človeka.

  • AgraStrip™ – testovacie prúžky na rýchle stanovenie prítomnosti mykotoxínov (AFL – aflatoxín, DON – Deoxynivalenol, FUM – Fumonizíny) v obilninách, v zrninách, v surových a pražených orechoch, orieškoch, potravinárskych plodinách a krmivách.
  • AgraQuant™ – sety na kvantitatívne a kvalitatívne stanovenie mykotoxínov ELISA metódov
  • Čistiace kolónky – jednostupňové alebo viacstupňové kolónky slúžia na prečistenie extraktu pri HPLC alebo GC stanovení mykotoxínov
  • CRM, štandardy, kalibračné roztoky