Dusíkaté látky – Kjeldahl

Analyzátory na stanovenie dusíkatých látok na princípe Kjeldahla od firmy Selecta alebo Foss. Od manuálnných až po plne automatické vrátane titrácie a výpočtu obsahu dusíkatých látok (proteinu).

Analýza látok určujúcich kvalitu poľnohospodárskych produktov.

Pro-Nitro M

je manuálna Destilačná jednotka určená na analýzu dusíka a obsahu bielkovín podľa Kjeldahlovej metódy (TKN), v potravinárskom priemysle, krmivách a niekoľkých ďalších aplikáciách v oblasti životného prostredia (fenoly, dusíky vo vode, kaly, pôdy a mazivá ), a tiež v chemickom a farmaceutickom priemysle pre stráviteľné vzorky.
Vhodné pre malý a stredne veľký počet vzoriek.

Pro-Nitro M Vám šetrí miesto v laboratóriu:

Kompaktné rozmery šetria dôležité miesto na laboratórnych stoloch.
Zásobníky H2O, NaOH sú uložené vo vnútri prístroja.

Bezpečná prevádzka

Pro-Nitro M poskytuje regulovaný vstup pary s bezpečnostným termostatom a zaistením proti pretlaku. Bezpečnostné dvere zabezpečujú, že prístroj nebude v prevádzka, pokým sa dvere neuzatvoria. Senzor pre umiestnenie trubice garantuje, že dávkovanie NaOH nezačne, pokým trubica nie je osadená.

Automatizované kroky

 • Otvorenie a uzavretie prístupu chladiacej vody k chladiču
 • Automatické načerpanie NaOH hneď po začatí destilácie
 • Určenie objemu NaOH
 • Zastavenie destilácie (po vypršaní nastaveného času)
 • Typický čas destilácie je 7 až 10 minút.

Technické parametre:

 • Napájanie: 230 V/ 50 Hz
 • Príkon: 1 800 W
 • Materiál – technický plast a materiály vysoko odolné voči chemikáliam (vonkajšie prevedenie nehrdzavejúca oceľ, predná strana z odolného ABS plastu)
 • Hmotnosť: 30 kg
 • Rozmery: výška x šírka x hĺbka 750 x 500 x 500 mm (kompaktný prístroj s minimálnymi nárokmi na priestor)
 • Prístroj disponuje univerzálnym adaptérom pre destilačné / mineralizačné trubice MACRO (priemer 42 mm ) a MICRO (priemer 26 mm)

Dodávka okrem prístroja obsahuje

 • 1 x skúmavka o priemere 42 x 300 mm
 • 1 x Erlenmeyerova zberná banka 250 ml
 • Sada nádob a rúrok pre činidlá

Ďalšie príslušenstvo, dodávame na zvlášť objednávku:

 • Mineralizačný blok
 • Destilačná a mineralizačná trubica, séria MACRO, 250 ml objem, stupnica na 100ml, priemer 42 mm x výška 300 mm, obj. č. 4042300
 • Destilačná a mineralizačná trubica, séria MICRO, 100 ml objem, 26 mm priemer x 300 mm výška, obj. č. 4001045
 • Sada adaptérov. Nádoba s pozíciou pre pH elektródu, miešadlo, činidlá a destilačnú vzorku, obj. č. 4001724

ProNitro S

je poloautomatická Destilačná jednotka určená na analýzu dusíka a obsahu bielkovín podľa Kjeldahlovej metódy (TKN), v potravinárskom priemysle , krmivách a niekoľkých ďalších aplikáciách v oblasti životného prostredia (fenoly, dusíky vo vode, kaly, pôdy a mazivá ) a tiež v chemickom a farmaceutickom priemysle pre stráviteľné vzorky.
Vhodné pre malý a stredne veľký počet vzoriek.

ProNitro S urýchli a zefektívni vašu prácu tým,

že šetrí

 • Čas – Rýchle a presné stanovenia nevyžadujú predhrievanie prístroja medzi analýzami. Vďaka systému drenážnych trubíc vykoná odvedenie kvapalín za Vás.
 • Miesto – Kompaktné rozmery šetria dôležité miesto na laboratórnych stoloch. Zásobníky H2O, NaOH, H3BO3 sú uložené vo vnútri prístroja.

Bezpečná prevádzka

Pro-Nitro S poskytuje regulovaný vstup pary s bezpečnostným termostatom a zabezpečením proti pretlaku. Bezpečnostné dvere zabezpečujú, že prístroj nebude v prevádzka, pokým sa dvere neuzatvoria. Senzor pre umiestnenie trubice zabezpečuje, že dávkovanie NaOH jednoducho nezačne, pokým trubica nie je osadená.

Automatické činnosti:

Pro-Nitro S za Vás urobí tieto činnosti, stačí stlačiť tlačidlo začiatku destilácie:

 • dávkovanie kyseliny boritej
 • začiatok destilácie
 • dávkovanie NaOH
 • zastavenie destilácie (po vypršaní nastaveného času)
 • zvukový alarm na konci cyklu
 • Typický čas destilácie je 7 až 10 minút

Technické parametre:

 • Napájanie: 230 V/ 50 Hz
 • Príkon: 1 800 W
 • Materiál – technický plast a materiály vysoko odolné voči chemikáliam (vonkajšie prevedenie nehrdzavejúca oceľ, predná strana z odolného ABS plastu)
 • Hmotnosť: 32 kg
 • Rozmery: výška x šírka x hĺbka 780 x 500 x 500 mm (kompaktný prístroj s minimálnymi nárokmi na priestor)
 • Prístroj disponuje univerzálnym adaptérom pre destilačné / mineralizačné trubice MACRO (priemer 42 mm ) a MICRO (priemer 26 mm)

Dodávka okrem prístroja obsahuje:

 • 1 x skúmavka o priemere 42 x 300 mm
 • 1 x Erlenmeyerova zberná banka 250 ml
 • Sada prívodných trubíc
 • Sada zasobníkov

Ďalšie príslušenstvo, dodávame na zvlášť objednávku:

 • Mineralizačný blok
 • Destilačná a mineralizačná trubica, MACRO, 250 ml objem, stupnica na 100ml, 42 x 300 mm, obj. č. 4042300
 • Destilačná a mineralizačná trubica, MICRO, 100 ml objem, 26 mm x 300 mm, obj. č. 4001045
 • Sada adaptérov. Nádoba s pozíciou pre pH elektródu, miešadlo, činidlá a destilačnú vzorku, obj. č. 4001724
pro-nitro-a

ProNitro A

je plne automatická Destilačná jednotka určená na analýzu dusíka a obsahu bielkovín podľa Kjeldahlovej metódy (TKN), v potravinárskom priemysle , krmivách a niekoľkých ïalších aplikáciách v oblasti životného prostredia (fenoly, dusíky vo vode, kaly, pôdy a mazivá ) a tiež v chemickom a farmaceutickom priemysle pre stráviteľné vzorky. Vhodné pre laboratórium so stredne veľkým alebo vysokým počtom vzoriek.

Pro-NitroA urýchli a vysoko zefektívni vašu prácu

 • Rapídne redukuje čas analýzy
  Prístroj pruje v režime “on-line”, to znamená, že priebežné vyhodnocuje destiláciu (titrácia prebieha iba do bodu, kedy už nie je produkovaný žiadny dusík) a výrazne skracuje dobu analýzi.
 • Vykonáva veľmi presné a pohodlné meranie:
  Prístroj vykonáva kompletnú analýzu automaticky, ktorú možno sledovať na LCD displeji (20 x 4 znakov). Automatické kolorimetrické vyhodnotenie titrácie je akceptované AOAC a nepotrebuje kalibráciu.
 • Pohodlná obsluha:
  Automatické vypúšanie destilačných a mineralizačných trubíc.
 • Šetrí miesto:
  Kompaktné rozmery šetria dôležité miesto na laboratórnych stoloch. Zásobníky H2O, NaOH, H3BO3 sú uložené vo vnútri prístroja.

Bezpečná prevádzka:

 • Pro-NitroA poskytuje regulovaný vstup pary s bezpečnostným termostatom a zaistením proti-pretlaku.
 • Bezpečnostné dvere zabezpečujú, že prístroj nebude v prevádzka, pokým sa dvere neuzatvoria
 • Senzor pre umiestnenie trubice garantuje, že dávkovanie NaOH nezačne, pokým trubica nie je osadená.

Automatické činnosti:

 • Otváranie a zatváranie chladenej vody z chladiča zároveň s destilačným procesom
 • dávkovanie kyseliny boritej
 • nastavenie objemu NaOH a kyseliny boritej
 • „on-line“ vyhodnocovanie destilácie
 • dávkovanie NaOH hneï ako začne destilácia
 • auto detekcia ukončenia destilačného procesu
 • zvukový alarm na konci cyklu
 • špeciálne funkcie pre maximalizáciu výkonu
 • špeciálne funkcie pre údržbu

Technické parametre:

 • Napájanie: 230 V/ 50 Hz
 • Príkon: 1800 W
 • Materiál – technický plast a materiály vysoko odolné voči chemikáliám (vonkajšie prevedenie nehrdzavejúca oceľ, predná strana z odolného ABS plastu)
 • Hmotnosť: 38 kg
 • Rozmery: výška x šírka x håbka 750 x 500 x 500 mm (kompaktný prístroj s minimálnymi nárokmi na priestor)
 • Prístroj disponuje univerzálnym adaptérom pre destilačné / mineralizačné trubice MACRO (priemer 42 mm ) a MICRO (priemer 26 mm)
 • RS232 rozhranie pre pripojenie k tlačiarni

Dodávka okrem prístroja obsahuje:

 • 1 x destilačná trubica o priemere 42 x 300 mm
 • Sada prívodných hadíc
 • Sada zásobníkov
 • 1 liter kyseliny boritej s indikátorom
 • 250 ml zmesného indikátora 4.8
 • 100g síranu amónneho

Ďalšie príslušenstvo, dodávame na zvlášť objednávku:

 • Mineralizačný blok
 • Tlačiareň (atramentová tlač, formát 4x6x10 cm, kompatibilná s PRO-NITRO A), zahŕňa rozhranie a prívodný kábel. Zaznamenáva tieto údaje: ID číslo analýzy, dátum a čas, objem NaOH, objem kyseliny boritej, normalitu činidla, zaznamenaný dusík, obj.č.4120113
 • Mineralizačný blok
 • Destilačná a mineralizačná trubica, séria MACRO, 250 ml objem, stupnica na 100ml, 42 mm x 300 mm, obj.č.4042300
 • Destilačná a mineralizačná trubica, séria MICRO, 100 ml objem, 26 mm x 300 mm, obj.č.4001045
mineralizacny-blok-block-digest

Bloc-digest mineralizačný blok

Mineralizačný blok je vyrobený z hliníkovej zliatiny, ktorá zaisťuje vynikajúcu teplotnú homogenitu. Teplota a priebeh mineralizácie je riadená mikroprocesorom. Blok je určený k mineralizácii vzoriek pre stanovenie dusíkatých látok Kjeldhalovou metódou.

Mineralizačný blok je riadený a kontrolovaný riadiacou jednotkou, ktorá umožňuje naprogramovanie a uchovanie v pamäti až 20 užívateľských programov (kombinácia teploty, času, nárastu teploty, alebo nepretržitej prevádzky).

Dodávka obsahuje:

samotný mineralizačný blok

kontroler – riadiaca jednotka

mineralizačné trubice a stojan

odsávanie

Mineralizačný blok môže byť na 6, 12 alebo 20 trubíc s objemom 250 ml, respektívne 12, 24, alebo 40 trubíc s objemom 100 ml (tzv. mikro trubice).

Neutralizacna-jednotka-na-neutralizaciu-vyparov

Neutralizačná jednotka na neutralizáciu výparov pri mineralizácii.

Špeciálne navrhnuté pre absorbovanie pár vzniknutých pri Kjeldahlovom destilačnom procese.

KjelROC Analyzer

Plne automatická Analytická destilačná jednotka určená pre destiláciu s vodnou parou pri stanovení dusíka podľa Kjeldahla. Zaisťuje plne automatický celý proces až po vyhodnotenie výsledku, to je prídavok zrieďovacej vody, hydroxidu, dávkovanie roztoku predlohy, destiláciu, vyprázdnenie odpadu, titráciu a výpočet výsledku. Obsluha iba vloží do prístroja vzorku po mineralizácii, zapíše navážku a potom odčíta na displeji výsledok. Navážky je možné tiež zadať pohodlne do tabuľky v počítači a rovnako tak nakoniec vytlačiť kompletné výsledky.

Pre vysokokapacitné laboratória je možné použitie robustného Autosampleru, do ktorého sa vloží celý mineralizačný stojan (tj. 20 vzoriek). KjelROC Autosampler naviac poskytuje ďalších 5 voľných pozícií na prístrojový blank, štandard, premytie apod. Všetkých 25 analýz potom prebehne úplne automaticky bez akéhokoľvek ďalšieho zásahu obsluhy.

Prečo zvoliť KjelROC Analyzer?

 • Spoľahlivosť a odolnosť
 • Vysoká presnosť vďaka unikátnej prediktívnej kolorimetrickej titrácii
 • Jednoduché ovládánie pomocou odolného farebného dotykového displeja
 • Uživatelské rozhranie lokalizované do češtiny alebo slovenčiny
 • Vysoká bezpečnosť s radou opatrení na ochranu obsluhy
 • Bezdrôtové alebo LAN prepojenie s laboratorným informačným systémom (WiFi/LAN LIMS)
 • Vysoká rýchlosť spracovania vzoriek vďaka priebežnej titrácii počas destilácie
 • Možnost pripojenia k Autosampleru na automatickú analýzu 25 vzoriek
 • Analytická kvalita je zaistená vstavanými funkciami na performance tracking, traceability a údržbu
 • Nízké prevádzkové náklady vďaka ľahkej a jednoduchej údržbe
 • Kompletná výroba vo Švédsku

Funkcie

 • Automatické dávkovnie vody, hydroxidu, a roztoku predlohy
 • Automatická destilácia podľa programu
 • Automatická prediktívná titrácia s vysokou presnosťou
 • Automatické vyprázdnenie tuby do odpadu
 • Možnosť automatického spracovania celej várky vzoriek (Autosampler)
 • Možnosť nastavenia používaných destilačných programov pre výber jedným tlačítkom
 • V prípade potreby možnosť nastavenia prístupových práv pre jednotlivých užívateľov
 • Pripravenosť na ISO 17025

KjelROC Distillation Unit

Destilačná jednotka určená pre destiláciu s vodnou parou pri stanovení dusíka podľa Kjeldahla. Zaisťuje automaticky proces destilácie, tj. prídavok zrieďovacej vody, hydroxidu, dávkovanie roztoku predlohy, destiláciu a vyprázdnenie trubice. Obsluha iba vloží do prístroja vzorku po mineralizácii a potom vyberie predlohu s predestilovanou vzorkou pripravenou na titráciu.

Prečo zvolit KjelROC Distillation Unit?

Prečo zvolit KjelROC Distillation Unit?

 • Spoľahlivost a odolnosť
 • Jednoduché ovládání pomocí odolného farebného dotykového displeje
 • Uživatelské rozhranie lokalizované do slovenčiny alebo češtiny
 • Nízké prevádzkové náklady vďaka ľahkej a jednoduchej údržbe
 • Možnosť neskoršie jednoduchého upgradu na plný KjelROC Analyzer (i vrátane Autosampleru)
 • Kompletná výroba vo Švédsku

Funkcie

 • Automatické dávkovánie vody, hydroxidu, a roztoku predlohy
 • Automatická destilácia podľa programu
 • Automatické vyprázdnenie tuby do odpadu
 • Možnosť nastavenia používaných destilačných programov pre výber jedným tlačítkom
 • V prípade potreby možnosť nastavenia prístupových práv pre jednotlivých užívateľov
 • Pripravenosť na ISO 17025

Stiahnúť prospekty: KjelROC Analyzer (PDF, 400 kB)

 • Automatické dávkovnie vody, hydroxidu, a roztoku predlohy
 • Automatická destilácia podľa programu
 • Automatická prediktívná titrácia s vysokou presnosťou
 • Automatické vyprázdnenie tuby do odpadu
 • Možnosť automatického spracovania celej várky vzoriek (Autosampler)
 • Možnosť nastavenia používaných destilačných programov pre výber jedným tlačítkom
 • V prípade potreby možnosť nastavenia prístupových práv pre jednotlivých užívateľov
 • Pripravenosť na ISO 17025

Mineralizačné bloky KjelROC Digestor

Mineralizačné bloky na spracovanie vzoriek pri stanovení dusíka podľa Kjeldahla a ďalších aplikáciách. Dve veľkosti blokov (10 a 20 miest) a rôzne stupne automatizácie (modely Auto a Advanced) zaisťujú optimálne nastavenie podľa potrieb konkrétneho laboratória. Všetky bloky majú programovateľné riadenie s možnosťou nastavenia časových a teplotných programov.

Prečo zvoliť KjelROC Digestor?

 • Robustná konštrukcia z odolných materiálov zaisťuje dlhodobú životnosť
 • Jednoduché ovládanie
 • Rýchly ohrev z 20 na 450 ° C počas 45 minút
 • Automatický predohrev po zapnutí prístroja
 • Bezpečnostné funkcie na ochranu obsluhy
 • Vysoká odolnosť proti kyselinám a vysokým teplotám
 • Spoľahlivý odťah (exhaust) vyrobený z kvalitného borosilikátového skla, vybavený špeciálnymi teflónovými krúžkami zabezpečuje odvedenie kyslých výparov do SCRUBBER alebo vodnej vývevy
 • Silent Technology – špeciálna úprava hrán plechov pre minimalizáciu hluku pri manipulácii so sklenenými mineralizačnom tubami
 • Štandardizované 250 ml mineralizačná tuby – rovnaké využíva rad dodávateľov

Funkcie

 • Voliteľné programy so zvukovým signálom na konci mineralizácie alebo automatickým vypnutím
 • Variabilné pre rôzne typy vzoriek: nastavenia až 3 teplotných rámp
 • Prednastavené základné programy (4) + vlastné ľubovoľne nastaviteľné (3)

Veľkosti

 • 10-miestny blok
 • 20-miestny blok

KjelROC Digestor Advanced

Pokročilá verzia homogenizátora je vybavená motorovým zdvihákom, ktorý zaisťuje úplne automatický posun vzoriek podľa programu a prináša tak maximálne pohodlie pri práci a vyššiu bezpečnosť pri manipulácii s horúcimi tubami.

 • 3 polohy zdviháka: vyhrievacie, chladiace, vkladacia
 • Automatický posun mineralizačných túb so vzorkami podľa programu homogenizátora
 • Po skončení programu sa vzorky automaticky posunú do chladiacej pozície
 • Možnosť manuálneho ovládania v ľubovoľnej situácii

KjelROC Scrubber

Neutralizačné jednotka zabezpečuje odťah kyslých výparov z homogenizátora a ich neutralizáciu.

 • Odolný dizajn
 • Jednoduché ovládanie
 • Úspora vody (Scrubber nahradzuje vodné vývevu)
 • Možnosť chladenia
 • Nastavenie sily odťahu

Stiahnite si prospekt: KjelROC Digestor (PDF, 500 kB)