Dusíkaté látky – Kjeldahl

Analyzátory na stanovenie dusíkatých látok na princípe Kjeldahla od firmy Selecta alebo Foss. Od manuálnných až po plne automatické vrátane titrácie a výpočtu obsahu dusíkatých látok (proteinu).

Analýza látok určujúcich kvalitu poľnohospodárskych produktov.

Pro-Nitro M

je manuálna Destilačná jednotka určená na analýzu dusíka a obsahu bielkovín podľa Kjeldahlovej metódy (TKN), v potravinárskom priemysle, krmivách a niekoľkých ďalších aplikáciách v oblasti životného prostredia (fenoly, dusíky vo vode, kaly, pôdy a mazivá ), a tiež v chemickom a farmaceutickom priemysle pre stráviteľné vzorky.
Vhodné pre malý a stredne veľký počet vzoriek.

Pro-Nitro M Vám šetrí miesto v laboratóriu:

Kompaktné rozmery šetria dôležité miesto na laboratórnych stoloch.
Zásobníky H2O, NaOH sú uložené vo vnútri prístroja.

Bezpečná prevádzka

Pro-Nitro M poskytuje regulovaný vstup pary s bezpečnostným termostatom a zaistením proti pretlaku. Bezpečnostné dvere zabezpečujú, že prístroj nebude v prevádzka, pokým sa dvere neuzatvoria. Senzor pre umiestnenie trubice garantuje, že dávkovanie NaOH nezačne, pokým trubica nie je osadená.

Automatizované kroky

 • Otvorenie a uzavretie prístupu chladiacej vody k chladiču
 • Automatické načerpanie NaOH hneď po začatí destilácie
 • Určenie objemu NaOH
 • Zastavenie destilácie (po vypršaní nastaveného času)
 • Typický čas destilácie je 7 až 10 minút.

Technické parametre:

 • Napájanie: 230 V/ 50 Hz
 • Príkon: 1 800 W
 • Materiál – technický plast a materiály vysoko odolné voči chemikáliam (vonkajšie prevedenie nehrdzavejúca oceľ, predná strana z odolného ABS plastu)
 • Hmotnosť: 30 kg
 • Rozmery: výška x šírka x hĺbka 750 x 500 x 500 mm (kompaktný prístroj s minimálnymi nárokmi na priestor)
 • Prístroj disponuje univerzálnym adaptérom pre destilačné / mineralizačné trubice MACRO (priemer 42 mm ) a MICRO (priemer 26 mm)

Dodávka okrem prístroja obsahuje

 • 1 x skúmavka o priemere 42 x 300 mm
 • 1 x Erlenmeyerova zberná banka 250 ml
 • Sada nádob a rúrok pre činidlá

Ďalšie príslušenstvo, dodávame na zvlášť objednávku:

 • Mineralizačný blok
 • Destilačná a mineralizačná trubica, séria MACRO, 250 ml objem, stupnica na 100ml, priemer 42 mm x výška 300 mm, obj. č. 4042300
 • Destilačná a mineralizačná trubica, séria MICRO, 100 ml objem, 26 mm priemer x 300 mm výška, obj. č. 4001045
 • Sada adaptérov. Nádoba s pozíciou pre pH elektródu, miešadlo, činidlá a destilačnú vzorku, obj. č. 4001724

ProNitro S

je poloautomatická Destilačná jednotka určená na analýzu dusíka a obsahu bielkovín podľa Kjeldahlovej metódy (TKN), v potravinárskom priemysle , krmivách a niekoľkých ďalších aplikáciách v oblasti životného prostredia (fenoly, dusíky vo vode, kaly, pôdy a mazivá ) a tiež v chemickom a farmaceutickom priemysle pre stráviteľné vzorky.
Vhodné pre malý a stredne veľký počet vzoriek.

ProNitro S urýchli a zefektívni vašu prácu tým,

že šetrí

 • Čas – Rýchle a presné stanovenia nevyžadujú predhrievanie prístroja medzi analýzami. Vďaka systému drenážnych trubíc vykoná odvedenie kvapalín za Vás.
 • Miesto – Kompaktné rozmery šetria dôležité miesto na laboratórnych stoloch. Zásobníky H2O, NaOH, H3BO3 sú uložené vo vnútri prístroja.

Bezpečná prevádzka

Pro-Nitro S poskytuje regulovaný vstup pary s bezpečnostným termostatom a zabezpečením proti pretlaku. Bezpečnostné dvere zabezpečujú, že prístroj nebude v prevádzka, pokým sa dvere neuzatvoria. Senzor pre umiestnenie trubice zabezpečuje, že dávkovanie NaOH jednoducho nezačne, pokým trubica nie je osadená.

Automatické činnosti:

Pro-Nitro S za Vás urobí tieto činnosti, stačí stlačiť tlačidlo začiatku destilácie:

 • dávkovanie kyseliny boritej
 • začiatok destilácie
 • dávkovanie NaOH
 • zastavenie destilácie (po vypršaní nastaveného času)
 • zvukový alarm na konci cyklu
 • Typický čas destilácie je 7 až 10 minút

Technické parametre:

 • Napájanie: 230 V/ 50 Hz
 • Príkon: 1 800 W
 • Materiál – technický plast a materiály vysoko odolné voči chemikáliam (vonkajšie prevedenie nehrdzavejúca oceľ, predná strana z odolného ABS plastu)
 • Hmotnosť: 32 kg
 • Rozmery: výška x šírka x hĺbka 780 x 500 x 500 mm (kompaktný prístroj s minimálnymi nárokmi na priestor)
 • Prístroj disponuje univerzálnym adaptérom pre destilačné / mineralizačné trubice MACRO (priemer 42 mm ) a MICRO (priemer 26 mm)

Dodávka okrem prístroja obsahuje:

 • 1 x skúmavka o priemere 42 x 300 mm
 • 1 x Erlenmeyerova zberná banka 250 ml
 • Sada prívodných trubíc
 • Sada zasobníkov

Ďalšie príslušenstvo, dodávame na zvlášť objednávku:

 • Mineralizačný blok
 • Destilačná a mineralizačná trubica, MACRO, 250 ml objem, stupnica na 100ml, 42 x 300 mm, obj. č. 4042300
 • Destilačná a mineralizačná trubica, MICRO, 100 ml objem, 26 mm x 300 mm, obj. č. 4001045
 • Sada adaptérov. Nádoba s pozíciou pre pH elektródu, miešadlo, činidlá a destilačnú vzorku, obj. č. 4001724
pro-nitro-a

ProNitro A

je plne automatická Destilačná jednotka určená na analýzu dusíka a obsahu bielkovín podľa Kjeldahlovej metódy (TKN), v potravinárskom priemysle , krmivách a niekoľkých ïalších aplikáciách v oblasti životného prostredia (fenoly, dusíky vo vode, kaly, pôdy a mazivá ) a tiež v chemickom a farmaceutickom priemysle pre stráviteľné vzorky. Vhodné pre laboratórium so stredne veľkým alebo vysokým počtom vzoriek.

Pro-NitroA urýchli a vysoko zefektívni vašu prácu

 • Rapídne redukuje čas analýzy
  Prístroj pruje v režime “on-line”, to znamená, že priebežné vyhodnocuje destiláciu (titrácia prebieha iba do bodu, kedy už nie je produkovaný žiadny dusík) a výrazne skracuje dobu analýzi.
 • Vykonáva veľmi presné a pohodlné meranie:
  Prístroj vykonáva kompletnú analýzu automaticky, ktorú možno sledovať na LCD displeji (20 x 4 znakov). Automatické kolorimetrické vyhodnotenie titrácie je akceptované AOAC a nepotrebuje kalibráciu.
 • Pohodlná obsluha:
  Automatické vypúšanie destilačných a mineralizačných trubíc.
 • Šetrí miesto:
  Kompaktné rozmery šetria dôležité miesto na laboratórnych stoloch. Zásobníky H2O, NaOH, H3BO3 sú uložené vo vnútri prístroja.

Bezpečná prevádzka:

 • Pro-NitroA poskytuje regulovaný vstup pary s bezpečnostným termostatom a zaistením proti-pretlaku.
 • Bezpečnostné dvere zabezpečujú, že prístroj nebude v prevádzka, pokým sa dvere neuzatvoria
 • Senzor pre umiestnenie trubice garantuje, že dávkovanie NaOH nezačne, pokým trubica nie je osadená.

Automatické činnosti:

 • Otváranie a zatváranie chladenej vody z chladiča zároveň s destilačným procesom
 • dávkovanie kyseliny boritej
 • nastavenie objemu NaOH a kyseliny boritej
 • „on-line“ vyhodnocovanie destilácie
 • dávkovanie NaOH hneï ako začne destilácia
 • auto detekcia ukončenia destilačného procesu
 • zvukový alarm na konci cyklu
 • špeciálne funkcie pre maximalizáciu výkonu
 • špeciálne funkcie pre údržbu

Technické parametre:

 • Napájanie: 230 V/ 50 Hz
 • Príkon: 1800 W
 • Materiál – technický plast a materiály vysoko odolné voči chemikáliám (vonkajšie prevedenie nehrdzavejúca oceľ, predná strana z odolného ABS plastu)
 • Hmotnosť: 38 kg
 • Rozmery: výška x šírka x håbka 750 x 500 x 500 mm (kompaktný prístroj s minimálnymi nárokmi na priestor)
 • Prístroj disponuje univerzálnym adaptérom pre destilačné / mineralizačné trubice MACRO (priemer 42 mm ) a MICRO (priemer 26 mm)
 • RS232 rozhranie pre pripojenie k tlačiarni

Dodávka okrem prístroja obsahuje:

 • 1 x destilačná trubica o priemere 42 x 300 mm
 • Sada prívodných hadíc
 • Sada zásobníkov
 • 1 liter kyseliny boritej s indikátorom
 • 250 ml zmesného indikátora 4.8
 • 100g síranu amónneho

Ďalšie príslušenstvo, dodávame na zvlášť objednávku:

 • Mineralizačný blok
 • Tlačiareň (atramentová tlač, formát 4x6x10 cm, kompatibilná s PRO-NITRO A), zahŕňa rozhranie a prívodný kábel. Zaznamenáva tieto údaje: ID číslo analýzy, dátum a čas, objem NaOH, objem kyseliny boritej, normalitu činidla, zaznamenaný dusík, obj.č.4120113
 • Mineralizačný blok
 • Destilačná a mineralizačná trubica, séria MACRO, 250 ml objem, stupnica na 100ml, 42 mm x 300 mm, obj.č.4042300
 • Destilačná a mineralizačná trubica, séria MICRO, 100 ml objem, 26 mm x 300 mm, obj.č.4001045
mineralizacny-blok-block-digest

Bloc-digest mineralizačný blok

Mineralizačný blok je vyrobený z hliníkovej zliatiny, ktorá zaisťuje vynikajúcu teplotnú homogenitu. Teplota a priebeh mineralizácie je riadená mikroprocesorom. Blok je určený k mineralizácii vzoriek pre stanovenie dusíkatých látok Kjeldhalovou metódou.

Mineralizačný blok je riadený a kontrolovaný riadiacou jednotkou, ktorá umožňuje naprogramovanie a uchovanie v pamäti až 20 užívateľských programov (kombinácia teploty, času, nárastu teploty, alebo nepretržitej prevádzky).

Dodávka obsahuje:

samotný mineralizačný blok

kontroler – riadiaca jednotka

mineralizačné trubice a stojan

odsávanie

Mineralizačný blok môže byť na 6, 12 alebo 20 trubíc s objemom 250 ml, respektívne 12, 24, alebo 40 trubíc s objemom 100 ml (tzv. mikro trubice).

Neutralizacna-jednotka-na-neutralizaciu-vyparov

Neutralizačná jednotka na neutralizáciu výparov pri mineralizácii.

Špeciálne navrhnuté pre absorbovanie pár vzniknutých pri Kjeldahlovom destilačnom procese.

KJELTEC-8100

Kjeltec 8100TM

Tisíce laboratórií po celom svete investovali do Kjeltec prístojov známych svojou vychýrenou presnosťou, efektívnou investíciou aj bezpečnosťou. Séria prístrojov KjeltecTM 8000 posúva analýzy Kjeldahlovou metódou na novú úroveň.

Prístroj Kjeltec 8100TM Vám poskytne:

 • Automatické rozriedenie zmineralizovanej vzorky, pridanie hydroxidu, vyprázdnenie tuby poskytujú jednoduchú obsluhu prístroja.
 • Oficiálne a presné metódy (ISO, AOAC, EPA, DIN).
 • Patentovaná SAfE* vlastnosť pre bezpečnú destiláciu trubíc.
 • Zabudovaný bezpečnostný systém pre ochranu užívateľa.
 • Samoregulovateľná kontrola chladiacej vody, čo šetrí vodu a znižuje výdavky.
 • Spodné čerpadlá pre presné dávkovanie reagentov.
 • Zásadám odolná plastická drenážna trubica z nádoby s dlhou životnosťou.

KJELTEC-8200

Kjeltec 8200TM

Obsahuje všetky vlastnosti KjeltecTM 8100 plus tieto ďalšie:

 • Prijímač prídavného roztoku
 • Automatické bezpečnostné dvere
 • Externé titračné spojenie (Mettler, Metrohm, Shott, atď)
 • Modulárne rozšíriteľný typ na analyzátor 8400 a vzorkový systém 8420 alebo 8460

KJELTEC-8400

Kjeltec 8400TM

Obsahuje všetky vlastnosti KjeltecTM 8200 plus tieto ďalšie:

 • Titrácie, výpočty a hlásenia
 • Rozšíriteľný typ pre 20 alebo 60 miest vzoriek pre prevádzku bez obsluhy
 • Vymeniteľná byreta pre jednoduchú zámenu titrácie
 • Ethernet spojenie eliminuje komunikačné problémy s tlačiarňou
 • Dotykový farebný displej
 • Kompletná kontrola počítačom prostredníctvom sofvéru Compass

Mineralizacny-blok-foss

Mineralizačný blok-Tecator

Tecator™ Digestion Systems

– zariadenie pozostáva z mineralizačnej jednotky a stojana na mineralizačné trubice. Poskytuje plne automatickú mineralizáciu pre pohodlné, bezpečné a flexibilné analýzy Kjeldahlovou metódou.Tieto univerzálne mineralizačné systémy sú schopné pracovať s 8-mimi, 20-timi alebo 40-timi trubicami v objemoch 100 ml, 250 ml alebo 400 ml, v závislosti od vybranej konfigurácie.