AgraStrip®-Testovacie prúžky

AgraStrip Romer testovacie prúžky Fig23_ELISA_strip.jpg

AgraStrip Romer testovacie prúžky

Indikačné prúžky od rakúskej firmy ROMER
Prúžky sa dajú veľmi jednoducho používať na zistenie prítomnosti /neprítomnosti daného mykotoxínu. Rýchly kvalitatívny resp. kvantitatívny test do 5 minút na stanovenie obsahu mykotoxínov v zrninách, v surových a pražených orechoch, orieškoch, potravinárskych plodinách a krmivách.
Test sa výborne uplatní v obilných sýpkach, v mlynoch a vo výrobniach krmív, pekárňach.
Stačí vzorku pomlieť, odvážiť 10 gramov, pridať reagenčný roztok podľa druhu mykotoxínu, pomiešať a nechať 1 minútu odstáť, potom prefiltrovať.

Agrastrip® Aflatoxín Test Kit

kvalitatívne určuje prítomnosť aflatoxínu B1, B2, G1 a G2, a môže byť vyhodnotený počas 5 minút.
Negatívne vzorky môžu byť stanovené metódou do 1 minúty, akonáhle sú viditeľné 2 čiary na indikačnom prúžku.
Táto metóda je jednou z najrýchlejších dostupných metód na kvalitatívne stanovenie obsahu celkových aflatoxínov. Na kvalitatívne vyhodnotenie NIE je potrebný žiadny prístroj.
Test kit je určený pre použitie v komoditách, ako je kukurica, DDGS, sójové bôby, bavlníkové semená, arašidy, ryža, mandle, pistácie a mnoho ďalších.
Agrastrip® aflatoxínu sú k dispozícii v troch úrovniach: 4 ppb, 10 ppb a 20 ppb.

Každý kit je dodávaný s 24 indikačnými prúžkami, 24 testovacími jamkami a pufrom. Agrastrip® Aflatoxín Test je uznaný japonskou FDA a schválený USDA / GIPSA.

AgraStrip® –  DON Test Kit

AgraStrip® DON Test Kit kvantitatívne určuje prítomnosť deoxynivalenolu (Vomitoxin) v zrnách, a môže byť vykonaný do 4 minút.
Testovacie rozmedzie je medzi 0,0 ppm do 30 ppm DON s dvoma krokmi riedenia. Každá sada obsahuje 24 indikačných prúžkov, konjugát, špičky pipiet a 24 testovacích jamiek.
Na kvantitatívne vyhodnotenie AgraStrip® DON Test Kit prúžkov JE potrebné použiť AgraVision™ reader, ktorý ponúka objektívne výsledky a zabezpečí konzistentnú dokumentáciu výsledkov.
Prístroj AgraVision™ reader je citlivý a na obsluhu jednoduchý prístroj, ktorý meria meria koncentráciu mykotoxínov v danej vzorke (na indikačnom prúžku).

AgraVision™ reader umožňuje čítať štyri pásky súčasne.
AgraStrip® DON Test Kit je najrýchlejší kvantitatívny test pre Deoxynivalenol (Vomitoxin).
Pracovný postup pri stanovení Deoxinivalenolu pomocou indikačných prúžkov AgraStrip od firmy ROMER.

AgraStrip® – FUM Test kit.

Rozsah stanovenia 0.0ppb – 30ppm.
Sada obsahuje materiál potrebný k vykonaniu analýzy: roztok, doštička s 24 jamkami, 24 ks indikačných prúžkov, pipetu s objemom 50 µl, špičky k pipete, stojan na testovacie jamky a certifikát o vykonávaní skúšky. Metóda je uznávaná AOAC.
Na kvantitatívne vyhodnotenie prítomnosti FUM (Fumonizín) JE potrebný prístroj – “AgraVision™ reader”.

AgraStrip® Zearalenone Quantitative

Test WATEX je rýchly test na kvantitatívne stanovenie obsahu ZON v zrninách, kukurici, v orechoch surových aj pražených, orieškoch, potravinových plodinách.
Rozsah stanovenia: 0-1000 ppb;
Čas stanovenia: do 5 minút
Sada obsahuje: všetky potrebné materiály k analýze: roztok-diluent, 24 kusov jamiek, 24 ks indikačných prúžkov, malú pipetu s objemom 50 µl, špičky k pipete, stojan na testovacie jamky a certifikát o vykonávaní skúšky. Metóda je uznávaná AOAC.
Test sa výborne uplatní v obilných sýpkach, v mlynoch a vo výrobniach krmív.