On-Line refraktometre

On-line refraktometre môžu byť začlenené do potrubia výrobných závodov, zmiešavačov tekutín a umývacích prístrojov na kontinuálne meranie koncentrácie rôznych kvapalín. Sú vhodné na použitie pri kontrole miešania, koncentrácie, fermentácie a kontroly koncentrácie detergentov na báze vody alebo alkalických látok atď.

PRM -100 α / merací rozsah: 0,00 až 100,00 %Brix, presnosť: ±0.05 %Brix/ ±0.00010 nD

Prístroj meria lom svetla vznikajúcu medzi povrchom hranola a kvapalnou vzorkou. Tento prvotriedny model predstavuje laboratórnu presnosť naprieč celou stupnicou indexu lomu, Brix, alebo stupnice koncentrácie definovanej užívateľom.

 • kontinuálne meranie indexu lomu, %Brix, alebo koncentrácie
 • prenos dát do PC pre systémovú automatizáciu.
 • vhodný na kontrolu a monitorovanie priemyselných procesov produkciu potravín alebo nápojov, farmaceutickú výrobu, priemyselné kvapaliny, umývacie zariadenia, riediace/miešacie prístroje atď.
 • hranol je špeciálne navrhnutý tak, aby zabraňoval pevným materiálom zhromažďovať sa na povrchu.
 • jednoduchá inštalácia do potrubia, alebo výrobnej technológie

Špecifikácia

Model PRM-100α
Cat.No. 3574
Measurement item Refractive Index (nD), Brix, concentration (%),temperature.
Range Refractive index (nD) : 1.32000 to 1.55700
Brix : 0.00 to 100.00%
Resolution Refractive index (nD) : 0.0001 or 0.00001
Brix : 0.1 or 0.01%
Accuracy Refractive index : ±0.00010
Brix : ±0.05%
Temperature compensation 5.0 to 100.0゚C
Wetted parts temperature resistance 5 to 150゚C
High and low limit setting High and low control limits can be set with keys.
Output RS-232C, DC4 to 20mA
Alarm output Open-collector output for high- and low-limit settings (alarm output).
Cable Detection section – Display section (power supply 12V and RS-485)
Length: standard 15m (maximum up to 200m)

PRM – TANK α / merací rozsah: 0,00 až 85,00 %Brix, presnosť: ±0.1 %Brix/ ±0.0001nD

PRM -TANKα má oddelenú časť detektora a riadiaccu jednotjku s diplejom. Vzdialenosť medzi dtektorom a riadiacou jednotkou môže byť až 200 m. Trnto model je určený na zabudovanie detektora priamo do nádrže alebo potrubia pomocou príruby.

 • kontinuálne meranie indexu lomu, %Brix, alebo koncentrácie
 • prenos dát do PC pre systémovú automatizáciu.
 • vhodný na kontrolu a monitorovanie priemyselných procesov produkciu potravín alebo nápojov, farmaceutickú výrobu, priemyselné kvapaliny, umývacie zariadenia, riediace/miešacie prístroje atď.
 • hranol je špeciálne navrhnutý tak, aby zabraňoval pevným materiálom zhromažďovať sa na povrchu.
 • jednoduchá inštalácia do potrubia, alebo výrobnej technológie

Špecifikácia

Model PRM-TANKα
Cat.No. 3575
Measurement item Refractive Index (nD), Brix, concentration (%),temperature.
Range Refractive index (nD) : 1.31700 to 1.51000
Brix : 0.00 to 85.00%
Resolution Refractive index (nD) : 0.0001 or 0.00001
Brix : 0.1 or 0.01%
Accuracy Refractive index : ±0.0001
Brix : ±0.1%
MEASUREMENT Temperature -5.0 to 110.0゚C
temperature compensation 5 to 100゚C
High and low limit setting High and low control limits can be set with keys.
Output RS-232C, DC4 to 20mA
Alarm output Open-collector output for high- and low-limit settings (alarm output).
Cable Detection section – Display section (power supply 12V and RS-485)
Length: standard 15m (maximum up to 200m)

CM -800 α / merací rozsah: 0 – 80 %Brix, presnosť: ±0.1 %Brix

Jednoducho ovládateľný a výkonný On-line refraktometer, pre široký rozsah aplikácii, s možnosťou prispôsobenia sa individuálnym požiadavkám užívateľa.

 • určený pre použitie v potrubí alebo zmiešavacích aparatúrach a pod.
 • kontinuálne meria koncentráciu (Brix) a teplotu.
 • vhodný pre použitie na kontrolu miešania, koncentrácie, fermentácie, kontrolu koncentrácie detergentov na vodnej alebo alkalickej báze, atď.
 • možnosť nastavenia koeficientu pre ATC (automatická teplotná kompenzácia) užívateľom
 • široká škála fitingov na pripojenie

Špecifikácia

Model CM-800α
Cat.No. 3564
Measurement item Brix, concentration (%),temperature.
Range Brix : 0.00 to 80.00%
Resolution 0.01 or 0.1%Brix
(2nd decimal place shown per selection for 0.00 – 9.99%)
Temperature : 1゚C / 1゚F
Accuracy Brix : ±0.1%
Temperature : ±1゚C / ±1゚F
Temperature compensation 5.0 to 100.0゚C
Output (1) DC 4 to 20mA
(2) RS-232C output
Power Supply DC24V

In-line Brix-Monitor CM-BASEα A

Jednoduchá obsluha len s jedným káblom pre napájanie a výstup dát. Optimalizované pre automatizáciu monitorovania koncentrácie v reálnom čase.
CM-BASEα (A) prenáša údaje prostredníctvom analógového signálu 4-20mA

 • určený pre použitie v potrubí alebo zmiešavacích aparatúrach a pod.
 • kontinuálne meria koncentráciu (Brix) a teplotu.
 • vhodný pre použitie na kontrolu miešania, koncentrácie, fermentácie, kontrolu koncentrácie detergentov na vodnej alebo alkalickej báze, atď.
 • možnosť nastavenia koeficientu pre ATC (automatická teplotná kompenzácia) užívateľom
 • široká škála fitingov na pripojenie

Špecifikácia

Model CM-BASEα A
Cat.No. 3603
Measurement item %Brix
Range Brix : 0.00 to 33.33 %
Resolution 0.1%Brix
Temperature : 1゚C / 1゚F
Accuracy Brix : ±0.5%
Temperature : ±2°C
Temperature compensation 10.0 to 50.0゚C
Output DC 4 to 20mA
Power Supply DC24V

CM-BASEα(D) transmits data to a computer via RS-232C ostatné parametre rovnaké ako u modelu A