Abbeho refraktometre

Abbeho refraktometer je prvý a najdlhšie vyrábaný refraktometer merajúci index lomu, ktorý  navrhol v roku 1869 Ernst Abbe a komerčne sa začal vyrábať v roku 1881 a v malých obmenách sa vyrába  a používa dodnes.

Vzorka je umiestnená medzi navzájom sa pohybujúce hranoly (osvetlujúci a merací hranol) . Pohybom hranola hľadáme rozhranie týchto dvoch hranolov a výsledok (index lomu) odčítame priamo na stupnici refraktometra.

Abbeho refraktometre Seria-NAR.jpg

Abbeho refraktometre

Atago Abbe refraktometer NAR séria

Abbeho refraktometre sú najuniverzálnejšie refraktometre na meranie indexu lomu (nD) a %Brix kvapalných alebo pevných vzoriek. Ako štandard je meranie teploty u všetkých modeloch. Firma Atago (Japonsko) patrí medzi popredných výrobcov refraktometrov. Refraktometre od firmy Atago sa vyznačujú robustnou konštrukciou, spoľahlivoťou, vysokou presnosťou a jednoduchou obsluhou.

Tabuľka technických parametrov jednotlivých modelov

Model Merací rozsah Rozlíšenie Presnosť Teplotný rozsah
NAR-1T Liquid Index lomu:1.3000 – 1.7000 nD
Brix: 0.0 – 95.0%
Index lomu: 0.001 nD
Brix:0.5%
±0.0002 nD
±0.1%
5.00 až 50.00°C
NAR-1T Solid Index lomu:1.3000 – 1.7000 nD
Brix: 0.0 – 95.0%
Index lomu: 0.001 nD
Brix:0.5%
±0.0002 nD
±0.1%
5.00 až 50.00°C
NAR-2T Index lomu:1.3000 – 1.7000 nD
Brix: 0.0 – 95.0%
Index lomu: 0.001 nD
Brix:0.5%
±0.0002 nD
±0.1%
5.00 až 120.00°C
NAR-3T Index lomu:1.30000 – 1.71000 nD
Brix: 0.00 – 95.00%
Index lomu: 0.0002 nD
Brix:0.1%
±0.0001 nD
±0.1%
5.00 až 50.00°C
NAR-4T Index lomu: 1.4700 to 1.8700 nD Index lomu: 0.001 nD ±0.0002 nD 5.00 až 50.00°C

Séria DR – Digitálne Abbeho refraktometre

Klasický Abbeho refraktometer s digitálnym zobrazením indexu lomu, %Brix a teploty. Digitálnym zobrazením je odstránená možná chyba užívateľa pri odčítaní hodnôt z analógovej stupnice.
DR-A1-Plus poskytuje jasnejšie zorné pole a umožňuje jednoduchšie meranie nehomogénnych alebo tmavých vzoriek.

Tabuľka technických parametrov jednotlivých modelov

Model Merací rozsah Rozlíšenie Presnosť
DR-A1 Plus Index lomu:1.3000 – 1.7100 nD
Brix:0.0 – 95.000%
Index lomu:0.0001 nD
Brix:0.1%
±0.0002 nD
±0.1%
DR-M2 1.3278 – 1.7379 nD (450 nm)
1.3000 – 1.7100 nD (589 nm)
1.2912 – 1.7011 nD (680 nm)
1.2743 – 1.6840 nD (1100 nm)
0.0001 nD ±0.0002 nD
DR-M2/1550 1.3278 – 1.7379 nD (450 nm)
1.3000 – 1.7100 nD (589 nm)
1.2912 – 1.7011 nD (680 nm)
1.2743 – 1.6840 nD (1100 nm)
1.2662 – 1.6759 nD (1550 nm)
0.0001 nD ±0.0002 nD
DR-M4 1.5219 – 1.9220 nD (450 nm)
1.4700 – 1.8700 nD (589 nm)
1.4545 – 1.8544 nD (680 nm)
1.4260 – 1.8259 nD (1100 nm)
0.0001 nD ±0.0002 nD
DR-M4/1550 1.5219 – 1.9155 nD (450 nm)
1.4700 – 1.8700 nD (589 nm)
1.4561 – 1.8544 nD (680 nm)
1.4310 – 1.8259 nD (1100 nm)
1.4215 – 1.8136 Nd (1550 NM)
0.0001 nD ±0.0002 nD