Na prípravu a úpravu vzorky je široký sortiment prístrojov a zariadení, podľa požiadaviek techniky spracovania: sterilizácia, sušenie, mletie, drvenie, miešanie, trepanie, chladenie, mrazenie, spaľovanie v peci, prečerpávanie, zohrievanie, rozklad, sitovanie …