Prístroje a zariadenia na výrobu destilovanej, alebo čistej vody pre priemyselné, laboratórné alebo zdravotnícke použitie.