Úvod » Analytické prístroje » Refraktometre

Refraktometre

Refraktometre značky Atago; Abbeho refraktometer, digitálné vreckové – série PAL a ručné – série MASTER.

Optické prístroje na meranie indexu lomu svetla látok v kvapalnom až pevnom skupenstve. Merajú Brix (%) a refrakčný index.
Séria Brix sa používajú na meranie cukornatosti vodných roztokov, cukrov v pivnej mladine, ovocnom kvase, ovocí, zelenine, šťavách, destilátoch, na meranie koncentrácie olejov a kvality reznej emulzie a zisťovanie zrelosti úrody v teréne. Séria refrakčný index meria index lomu rastlinných olejov a ropných škvŕn na vode. Merajú a pripravujú slané roztoky, merajú slanosť morskej vody v bazénoch a akváriách, hustotu vodného roztoku chloridu sodného a promile obsahu chloridu sodného vo vode – salinitu. V destilátoch merajú objemové % alkoholu, v mlieku a mede merajú obsah vody, a digitálne merajú prevádzkové kvapaliny automobilu (chladiace kvapaliny, ostrekovače, elektrolyt).

Abbeho-Digitalne-DR Abbeho-Digitalne-DR.jpg

Abbeho refraktometre série NAR

ATAGO Abbeho refraktometre sú vysoko spoľahlivé presné refraktometre merajúce Index lomu a %Brix. Umožňujú meranie kvapalných a pevných vzoriek (ako sú napríklad sklenené vzorky, plasty, filmy a ďalšie).

Digitálne refraktometre séria RX α

Digitálne refraktometre ATAGO poskytujú spoľahlivé a veľmi presné merania. Sú navrhnuté tak, že jednoduchá metóda umožní  obsluhe rýchle a pohodlné odčítanie nameranej hodnoty na digitálnom displeji.

Digitálne refraktometre séria RX i

Digitálne refraktometre ATAGO poskytujú spoľahlivé a veľmi presné merania. Sú navrhnuté tak, že jednoduchá metóda umožní  obsluhe rýchle a pohodlné odčítanie nameranej hodnoty na digitálnom displeji.

Digitálne ručné refraktometre séria PAL

Digitálne refraktometre ATAGO poskytujú spoľahlivé a veľmi presné merania. Sú navrhnuté tak, že jednoduchá metóda umožní  obsluhe rýchle a pohodlné odčítanie nameranej hodnoty na digitálnom displeji.

Novinka PAL-COFFEE

Jedinečný refraktometer na meranie TDS (celkových nerozpustných látok v káve). Vďaka PAL-COFFEE  si dokážete zabezpečiť najvyššiu možnú kvalitu kávy.