Analytické prístroje slúžia na analýzu vzoriek v chemických laboratóriach, v priemysle, potravinárstve, farmácii, zdravotníctve, v poľnohospodárstve, vede a výskume, v školstve.

Spektrofotometre

UV-Vis spektrofotometre

Uv-Vis Spektrofotometre merajú chemické zloženie látky, spektroskopickú analýzu (absorbcia, transmitancia a koncentrácia látky). Medzi najpoužívanejšie spektrofotometre patria Uv-Vis spektrofotometre, od najjednoduchších Vis spektrometrov série SP 830+ pre školy až po vedecké prístroje ako je napríklad Cintra 4040

 

Atomove absorpčné spektrofotometre AAS

firmy GBC Scientific Equipment  slúžia na kvalitatívne a kvantitatívne stanovenie kovov v analyzovaných vzorkách.

SavantAA Zeeman enduro jedinečný AAS so Zemanovou ULTRA rýchlou korekciou pozadia, s priečným uchytením kyvety, nastaviteľná sila magnetického poľa, 8 HCL lámp… SavantAA Σ AAS plne automatický AAS s deutériovou ULTRA rýchlou korekciou pozadia, karuselom na 8 HCL lámp vrátane 1 alebo 4 SUPER HCL lampy… SavantAA AAS zjednodušená verzia modelu SavantAA Σ, s možnosťou rozšírenia o Systém 5000 (grafitová kyveta), alebo HG 3000 (Hydrid systém), plne automatický karusel na 8 HCL lámp… XplorAA je ekonomická verzia AAS so všetkými prednosťami vyšších sérii AAS, vrátane ULTRA rýchlej deutériovej klorekcii pozadia, karusel na 6 HCL lámp…

ICP-OE spektrometre a ICP-MS-Tof spektrometre

OptiMass 9600

Nový ICP-TOF-MS hmotnostný spektrometer s Octopole collision cell (OCC) pre potlačenie interferncií počas analýzy.

  • Prvý skutočne simultánný hmotnostný ICP spektrometerpre rýchlu simultánnu analýzu s rýchlosťou záznamu 30 000 spektier za 1 sekundu!
  • Rýchly skríning neznámych vzoriek v celom hmotnostnom rozsahu
  • Lepšia presnosť izotopov a lepšie detekčné limity

 

IKA Kalorimetre

firma IKA (Germany) je svetovým lídrom v oblasti spalných kalorimetrov na stanovenie spalného tepla alebo výhrevnosti širokého spektra vzoriek (pevné, kvapalné vzorky).  Kalorimetre od firmy IKA sú nepostrádateľné ako pre výrobcov palív tak aj pre odberateľov týchto palív. Okrem toho sú súčasťou výskumu, požiarnych laboratórií a podobne.
IKA, ako jediná firma, ponúka spalný kalorimeter, ktorý meria  v ADIABATICKOM aj v ISOPERIBOLICKOM móde.

IKA C 1 kalorimeter najmenší a najjednoduchší spalný kalorimeter… IKA C 200 basic poloautomatický spalný kalorimeter merajúci v isoperibolickom a dynamickom móde, vhodný pre školy, univerzity a laboratória s menším počtom vzoriek … IKA C 200 Auto jedná sa o model C 200 rozšírený o termostat a automatický plniaci systém (voda)… IKA C 6000 Global najvyšší model spalných kalorimetrov firmy IKA s plne autoamtickou prevádzkov, merajúci v Adiabatickom, Izoperibolickom a Dynamickom móde….

Refraktometre

Optické prístroje (refraktometre) na meranie index lomu, Brix (%) ,
obsah vody, cukornatosť, objemové percentá alkoholu, slanosť roztokov, bod tuhnutia chladiacich kvapalín, TDS v káve a mnoho ďalších aplikácií.

Polarimetre

Polarimetre na meranie optickej otáčavosti (roviny polarizácie) látok, sa využívajú vo farmaceutickom priemysle, potravinárstve, chemickom priemysle a podobne.

Vodná aktivita

Vodná aktivita Aw popisuje podmienky rastu mikroorganizmov a umožňuje lepšie posúdit rizika rastu mikroorganizmov a dobu trvanlivosti výrobkov. Prístroje na meranie Aw sú nepostrádateľné v potravinárskom a poľnohospodárskom priemysle.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]